שמיטה

חנוכה – סיום השמיטה
מוצאי שביעית – כל מה שצריך לדעת
שמיטה למהדרין?
לקראת שמיטת תשפ"ב – היתר מכירה או אוצר בית דין?
הדרכה לגינה הפרטית
יבול נכרי
מצוות השמיטה בדורנו - ייחודה וחשיבותה בדורנו תקציר: השמיטה היא אחת המצוות הקשות ביותר שנצטוו ישראל. מצווה זו דורשת דרגת מסירות-נפש ודרגת אמונה גבוהה. ולגביה קובעת התורה שיותר מכל מצווה אחרת, תלויה ישיבת עם ישראל בארץ ישראל בקיום מצוות השמיטה.
נוי בשמיטה
אגרת תקכב אגרת לרידב"ז בעניין השמיטה
אגרת תקנה - שלא תעקר שביעית
הפולמוס מסביב להיתר המכירה
תוקפו של היתר המכירה לשמיטה עם תקומת המדינה
תוקפו של היתר המכירה מתוך שו"ת משפט כהן סימן סג´
הנהגות השמיטה אגרת רפ"ז מתוך עיתון "החרות" בירושלים, ד´ ניסן תר"ע
ארכיון פולמוס השמיטה
השמיטה כמצווה ממלכתית מתוך :"מה עניין השמיטה..." תשנ"ד 106-109
הרקע הרעיוני להיתר המכירה מתוך שנתון היכל שלמה "שנה בשנה" תשס"א
ההיסטוריה של השמיטה
מה עושים אצל אורחים בשמיטה? שו"ת יחווה דעת חלק ד סימן נג
שמיטה בגינות נוי ציבוריות באדיבות מכון התורה והארץ
הכנת גן הנוי לשנת השמיטה באדיבות מכון התורה והארץ
גבולות הארץ לתרומות ומעשרות ולשמיטה
איך אוכלים פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית? באדיבות מכון התורה והארץ
הערכות לשמיטה תשסח
הגבול הדרומי באמונת עתיך 102 כתב הרב רבינוביץ מאמר בו הוא מסמן את הגבול הדרומי לדעתו של הרמב"ם. הרב ישראל אריאל ממכון המקדש, בתגובה מעמיד אותנו על יסוד המחלוקת בעניין
היתר מכירה בקבוצת יבנה
לוח זמנים בשמיטה לוח זמני ביעור וקדושה בפירות שביעית
במה יש קדושת שביעית בתקופה זאת?
מה היתה דעת הגר"ע יוסף זצ"ל על היתר מכירה?
גרמא בשמיטה
על אלו דיני שביעית עלינו להקפיד לאחר השמיטה?
פטריות בשמיטה
היתר מכירה
אוצר בית דין
מלאכות הקרקע -המלאכות האסורות בשמיטה באדיבות מכון התורה והארץ
ערבה דרומית
שמיטת כספים
הנחיות לחקלאי

© כל הזכויות שמורות לכושרות