שמיטה » יבול נכרי

יבול נכרי

יבול מסחורה של ערבים הגרים בארץ ישראל. על פניו זהו פתרון מצוין: על הגויים לא חלים איסורי שביעית, מותר להם לגדל תוצרת חקלאית ומותר להם למכור לנו אותה. ובכל זאת, יש כאן פגיעה קשה בחקלאים היהודיים, כאשר לצורך הדורשים יבול נוכרים, מקצה מדינת ישראל קרקעות מיוחדות לחקלאות של ערבים, ומממנת להם הקמה של חממות. לכך השלכות קשות נוספות בחיזוק אחיזת הערבים בארצנו הקדושה, בין ערביי מדינת ישראל ובין ערבי יו"ש ועזה. זאת ועוד, דרך זו מנוגדת להעדפת הקנייה מיהודים דווקא, שנועדה לקיים את הציווי "וחי אחיך עמך".

 

הרבנים מתריעים: "חקלאים ערבים משקרים"


© כל הזכויות שמורות לכושרות