שמיטה » מה היתה דעת הגר"ע יוסף זצ"ל על היתר מכירה?

מה היתה דעת הגר"ע יוסף זצ"ל על היתר מכירה?


© כל הזכויות שמורות לכושרות