שמיטה » חנוכה – סיום השמיטה

חנוכה – סיום השמיטה

רבני מכון התורה והארץ


בשנה זו אנו נפגשים בהיבט נוסף של חג החנוכה - חתימה סופית של השנה הקודמת. חכמים קבעו שכמה דיני שביעית יחולו עד לחג החנוכה.

 

ספיחין וקניית ירקות


חכמים אסרו את ירקות השביעית מחשש שמא יזרעו אותם באיסור. את החשש המשיכו חכמים גם לשנה השמינית כדי שבסיום השביעית לא יבצעו פעולות לצורך מוצאי השמיטה. הרמב"ם קובע שחשש זה אינו קיים מחג החנוכה ואילך, וכפי שהסביר החזון איש "שכבר הוסח דעתם של בריות משביעית". לכן מעתה ואילך יהיה מותר לקנות את רוב הירקות בשוק, ללא בדיקה של נושא השמיטה. (פרט לירקות בודדים שאין להם גידול בחודשים אלו ומה שבשוק בוודאות שייך לשביעית - בצל, שום, דלעת, דלורית, וגרעיני אבטיח וחמניה).

רכישת פרחים ועציצים


מאותה סיבה החל מחג החנוכה ניתן לקנות פרחים ועציצים ללא חשש שמא הם נשתלו בשמיטה. (פרט לפקעות ועצים צעירים שבוודאי יוצרו בשמיטה)

ביעור תאנים


זמן הביעור של התאנים חל בחנוכה. במועד זה מי ששמר בביתו תאנים יבשות הקדושות בקדושת שביעית, הכין ליקר תאנים או ריבת תאנים מן העץ שבחצרו – צריך להוציאם מן הבית ולהפקירם. לאחר מכן אפשר לשוב ולזכות בהם.

© כל הזכויות שמורות לכושרות