שמיטה » לוח זמנים בשמיטה

לוח זמנים בשמיטה

 

הנחיות לשימוש בלוח

רכישת פירות תחת השגחה בלבד – כאשר בשוק נמכרים פירות שביעית, יש לקנות מאחד ממסלולי ההכשר הבאים:

א.       גידולי שישית (איסום שישית) / שמינית - אין צורך לנהוג בפירות קדושת שביעית. (לעיתים מסומן 'ללא חשש שביעית').

ב.       אוצר בית דין – יש לנהוג בפירות קדושת שביעית כמבואר להלן.

ג.        מצע מנותק - אין צורך לנהוג בפירות קדושת שביעית.

ד.       גידולי ערבה - אין צורך לנהוג בפירות קדושת שביעית.

ה.       היתר מכירה – אין צורך לנהוג בפירות קדושת שביעית.

ו.         יבול חו"ל / יבול נכרים (י.נ) - אין צורך לנהוג בפירות קדושת שביעית.

במקום שלא ידוע אם יש פיקוח כשרותי על הירקות, מותר לאכול מהם כל זמן שמסומן בלוח בגינה הפרטית שאין איסור 'ספיחין'.

פירות הקדושים בקדושת שביעית -  כאשר הפירות קדושים בקדושת שביעית, יש להשתמש בהם לאכילה בלבד, לא להתייחס אליהם בזלזול, להשתדל שלא תשארנה שאריות מיותרות, ואת השאריות להשליך לאשפה כשהן עטופות בשתי שקיות

אין צורך להפריש תרומות ומעשרות מפירות הקדושים בקדושת שביעית.

איסור ספיחין – ירקות שנקטפו בזמן שחל איסור ספיחין - אסורים באכילה לעולם (גם אם יקפיאו או ישמרו אותם עד לאחר שנת השמיטה).

אין איסור ספיחין בירקות ובתבלינים שגדלו בשטחי הפקר, גם אם נלקטו בתאריכים שבלוח.

איסור הספיחין שבלוח מחושב לפי שיטת הר"ש. לנוהגים כשיטת הרמב"ם (כפי שפסק הגר"מ אליהו) נוהג איסור הספיחין בכל הירקות הנלקטים מתחילת שנת השמיטה.

ביעור – על פירות הקדושים בקדושת שביעית חלה חובת ביעור (דהיינו: על פירות שנקנו באמצעות אוצר בית דין לפני זמן הביעור או שנקטפו מעץ מופקר או מגינה פרטית). בהגיע זמן הביעור יש להוציא את הפירות (או המוצרים) מן הבית, להפקירם בפני שלשה אנשים ולומר: "אחינו כל בית ישראל, כל מי שצריך ליטול - יבוא ויטול". לאחר שהופקרו הפירות אפשר לקחתם חזרה הביתה, אמנם יש לכוון שלא לזכות בהם עד כחודש מן התאריך הנקוב.

 

 שם

ברכישה בחנות / בשוק

אין לקנות פירות הנרכשים בתאריכים הבאים, או מוצרים המכילים פירות מתאריכים אלו - בלא הכשר מיוחד לשמיטה (כפי שמופיע בראש הלוח)

בקטיף עצמי (מהגינה וכדו')

בפירות הנקטפים בזמן זה יש לנהוג בקדושת שביעית (כפי שמופיע בראש הלוח)

איסור ספיחין – אסור לאכול ירקות שנקטפו בזמן שיש איסור ספיחין

ביעור

 בזמן זה יש לבצע ביעור פירות שביעית (כפי שמבואר בראש הלוח)

אבוקדו

מאמצע חודש אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד אמצע תמוז (סוף יולי) שלאחר השמיטה

 קדושת שביעית - מאמצע חודש אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד אמצע תמוז (סוף יולי) שלאחר השמיטה. אין איסור ספיחין

אמצע חודש תמוז (סוף יולי) שלאחר השמיטה

אבטיח

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה.

איסור ספיחין - מסוף טבת (אמצע ינואר) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

אגוז המלך

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

קדושת שביעית – מסוף אלול (אמצע ספטמבר) שבסוף השמיטה עד  סוף אלול (אמצע ספטמבר) בשנה שלאחריה. אין איסור ספיחין

אין ביעור

אגוז לוז

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

 

אין ביעור

אגוז מקדמיה

מאמצע חודש אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד אמצע תמוז (סוף יולי) שלאחר השמיטה

(הרוב מיובא מחו"ל)

קדושת שביעית – מאמצע חודש אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד תחילת אייר (אמצע מאי) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

תחילת חודש אייר (אמצע מאי) שלאחר השמיטה

אגוז פקאן

מסוף תשרי (אמצע אוקטובר) בשנה שלאחר השמיטה עד תחילת חשוון (אמצע נובמבר) שנה לאחר מכן (תשיעית)

קדושת שביעית - מסוף תשרי (אמצע אוקטובר) בשנה שלאחר השמיטה עד תחילת אייר (אמצע מאי) באותה שנה.

אין איסור ספיחין

תחילת חודש אייר (אמצע מאי) שלאחר השמיטה

אגס

מסוף חודש סיוון (סוף יוני) בשמיטה עד סוף סיוון (סוף יוני) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מסוף סיוון (סוף יוני) בשמיטה עד תחילת חשוון (סוף אוקטובר) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

תחילת חשוון (סוף אוקטובר) שלאחר השמיטה

אוכמניות

מאמצע טבת (סוף דצמבר) בשמיטה עד אמצע טבת  (סוף דצמבר) בשנה שלאחר השמיטה.

(מיובשות - מיובאות מחו"ל)

קדושת שביעית – מאמצע טבת (סוף דצמבר) בשמיטה עד אמצע ניסן (סוף אפריל) בשנה שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין.

אמצע ניסן (סוף אפריל) בשנה שלאחר השמיטה

אורגנו

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

(מיובש – מיובא מחו"ל)

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

אורז

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

אין גידולים בארץ

אין ביעור

אזוב

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

(מיובש – מיובא מחו"ל)

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

אילסר (אגוז)

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

קדושת שביעית – מסוף תמוז (סוף יולי) בשמיטה עד סוף תמוז (סוף יולי) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין.

אין ביעור

אנונה

מאמצע תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד סוף סיוון (סוף יוני) בשנה שלאחריה

קדושת שביעית - מאמצע תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד תחילת ניסן (אמצע אפריל) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

תחילת ניסן (אמצע אפריל) שלאחר השמיטה

אניס

מתחילת השמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה

(זרעים – מיובא מחו"ל)

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.

איסור ספיחין – מחודש טבת בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אמצע חודש אב (תחילת אוגוסט) שלאחר השמיטה

אננס

מתחילת השמיטה עד סופה

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סופה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

אספרגוס

מתחילת השמיטה עד סופה

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סופה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

אפונה

מסוף אדר (אמצע מרץ) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

(גרגירים – מיובאים מחו"ל)

איסור ספיחין - מסוף אדר (אמצע מרץ) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אמצע סיוון (אמצע יוני) בשמיטה

אפרסמון

מסוף חודש אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השמיטה עד תחילת אלול (אמצע ספטמבר) בשנה שלאחריה

קדושת שביעית - מסוף חודש אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השמיטה עד תחילת טבת (סוף דצמבר) בשנה שלאחריה.

 אין איסור ספיחין

תחילת טבת (סוף דצמבר) שלאחר השמיטה

אפרסק

 מסוף שבט (תחילת פברואר) בשמיטה עד סוף שבט (תחילת פברואר) בשנה שאחר השמיטה

קדושת שביעית - מסוף שבט (תחילת פברואר) בשמיטה עד תחילת כסלו (סוף נובמבר) בשנה שאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

תחילת כסלו (סוף נובמבר) שלאחר השמיטה

ארטישוק

מתחילת השמיטה עד סופה

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סופה.

אין איסור ספיחין

אמצע תמוז (אמצע יולי) בשמיטה

אשכולית

מאמצע אלול (תחילת ספטמבר) בסוף השמיטה עד תחילת חשוון (אמצע נובמבר) שנה וחצי לאחר מכן (תשיעית)

קדושת שביעית - מאמצע אלול (תחילת ספטמבר) בסוף השמיטה עד אמצע מאי בשנה שלאחריה.

אין איסור ספיחין

תחילת אייר (אמצע מאי) שלאחר השמיטה

אתרוג

מתחילת השמיטה עד תחילת ניסן (אמצע אפריל) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד תחילת ניסן (אמצע אפריל) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

תחילת ניסן (אמצע אפריל) שלאחר השמיטה

בוטנים

מסוף אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השמיטה עד אמצע ספטמבר בשנה שלאחר השמיטה

איסור ספיחין - מסוף אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השמיטה עד תחילת כסלו (סוף נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה

תחילת כסלו (סוף נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה

בורגול

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

 

אין ביעור

בזיל ריחן (בזיליקום)

מתחילת השמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה

(מיובש – מיובא מחו"ל)

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה איסור ספיחין – מתחילת חודש טבת בשמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה

אין ביעור

בטטה

מתחילת השמיטה עד סוף יוני בשנה שלאחריה

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה.

איסור ספיחין - מאמצע תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

סוף אדר א' (אמצע מרץ) בשנה שלאחר השמיטה

במיה

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

(הרוב מגידולי נכרים)

איסור ספיחין – מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

בן איזוב רפואי

מתחילת השמיטה עד סופה

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סופה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

בננה

מתחילת השמיטה עד סופה

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סופה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

בצל יבש

 

מאמצע כסלו (תחילת דצמבר) בשמיטה עד אמצע שבט (סוף ינואר) בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין - מאמצע שבט (תחילת פברואר) בשמיטה עד אמצע שבט (סוף ינואר) בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

בצל ירוק

מתחילת השמיטה עד סוף חשוון בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מסוף חודש חשוון בשמיטה עד סוף חשוון בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

בצל ראש

 

מתחילת כסלו (סוף נובמבר) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין - מאמצע טבת (תחילת ינואר) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

ברוקולי

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין - מאמצע טבת (תחילת ינואר) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

תחילת סיוון (סוף מאי) בשמיטה

גודגדן

מסוף ניסן (אמצע אפריל) בשמיטה עד סוף סיוון (אמצע מאי) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מסוף ניסן (אמצע אפריל) בשמיטה עד סוף השמיטה.

אין איסור ספיחין

אמצע אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה

גויאבה

מאמצע אב (אמצע אוגוסט) בשמיטה עד סוף אב (סוף אוגוסט) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד סוף כסלו (אמצע דצמבר) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

סוף כסלו (אמצע דצמבר) שלאחר השמיטה

גזר

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין - מאמצע שבט (סוף ינואר) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

גמבה

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מסוף חודש שבט בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

גריסים

מאמצע אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד סוף ניסן (תחילת מאי) בשנה שלאחר השמיטה

(הרוב מיובא מחו"ל)

איסור ספיחין - מאמצע אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד חודש כסלו (נובמבר)

תחילת כסלו (סוף נובמבר) שלאחר השמיטה

גרגר הנחלים

מתחילת השמיטה עד סופה

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סופה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

גרנולה

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

 

אין ביעור

גרעיני אבטיח

מתחילת השמיטה עד סוף סיוון (תחילת יולי) בשנה שלאחר השמיטה

איסור ספיחין - מאמצע תמוז (תחילת יולי) בשמיטה עד כסלו (נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה

תחילת כסלו (סוף נובמבר) שלאחר השמיטה

גרעיני דלעת

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין - מאמצע תמוז (תחילת יולי) בשמיטה עד אמצע תמוז (סוף יולי) בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

גרעיני חמניות

מאמצע אב (אמצע אוגוסט) בשמיטה עד תחילת אב (אמצע אוגוסט) בשנה שלאחר השמיטה

איסור ספיחין - מאמצע אב (אמצע אוגוסט) בשמיטה עד כסלו (דצמבר) שלאחר השמיטה

אמצע כסלו (תחילת דצמבר) שלאחר השמיטה

דובדבן

מסוף ניסן (אמצע אפריל) בשמיטה עד סוף אייר (תחילת יוני) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מסוף ניסן (אמצע אפריל) בשמיטה עד סוף השמיטה.

אין איסור ספיחין

אמצע אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה

דוחן

מאמצע אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד תחילת אב (אמצע אוגוסט) בשנה שלאחר השמיטה

איסור ספיחין - מאמצע אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד אלול (ספטמבר)

סוף אלול (אמצע ספטמבר) שבסוף השמיטה

דלורית

מתחילת השמיטה עד אמצע תמוז (סוף יולי) בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית -  מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מסוף טבת (אמצע ינואר) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

סוף אלול (תחילת אוקטובר) בשנה שלאחר השמיטה

דלעת

מתחילת השמיטה עד אמצע תמוז (סוף יולי) בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין - מאמצע שבט (תחילת פברואר) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

סוף חשוון (אמצע נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה

דפנה

מסוף ניסן (אמצע אפריל) בשמיטה עד סוף השמיטה

(מיובש – רובו מייבוא מחו"ל)

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה עד סוף השמיטה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

הל

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

 

אין ביעור

זית למאכל (לכבישה)

מאמצע אב (אמצע אוגוסט) בשמיטה עד תחילת אב (אמצע אוגוסט) בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע אב (אמצע אוגוסט) בשמיטה עד שבועות שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

שבועות שלאחר השמיטה

זית לשמן

(ושמן זית)

מאמצע תשרי (אמצע אוקטובר) שלאחר השמיטה עד תחילת חשוון (סוף אוקטובר) שנה לאחריה (תשיעית)

קדושת שביעית - מאמצע תשרי (אמצע אוקטובר) בשנה שלאחר השמיטה עד שבועות.

אין איסור ספיחין

שבועות שלאחר השמיטה

זנגביל

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה עד סוף כסלו (אמצע דצמבר) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

זעפרן

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

 

אין ביעור

זעתר / איזוב

מתחילת השמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה

(מיובש – מיובא מחו"ל)

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה חנוכה שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

חבוש

מאמצע אלול (תחילת ספטמבר) בסוף השמיטה עד סוף אב (תחילת ספטמבר) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע אלול (תחילת ספטמבר) שבסוף השמיטה עד סוף טבת (אמצע ינואר) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

סוף טבת (אמצע ינואר) שלאחר השמיטה

חוויג'

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

לא מצויים גידולים בארץ

אין ביעור

חומוס

מאמצע סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד סוף אייר (תחילת יוני) שלאחר השמיטה

איסור ספיחין - מאמצע סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד סוף אייר (תחילת יוני) שלאחר השמיטה

אמצע כסלו (תחילת דצמבר) שלאחר השמיטה

חזרת

מתחילת השמיטה עד סוף השנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מאמצע תשרי (תחילת אוקטובר) בשנה שלאחר השמיטה עד חנוכה

אין ביעור

חיטה

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

(ביבול מקומי – מתחילת סיוון (סוף מאי) בשמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה)

איסור ספיחין – מתחילת סיוון (סוף מאי) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחריה.

אין ביעור

חילבה

מאמצע סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד סוף אייר (תחילת יוני) שלאחר השמיטה

(הרוב מיובא מחו"ל)

איסור ספיחין - מאמצע סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד סוף אייר (תחילת יוני) שלאחר השמיטה

סוף חשוון (אמצע נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה

חסה

מתחילת השמיטה עד עד אמצע חודש חשוון בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מסוף חודש תשרי בשמיטה עד אמצע חודש חשוון בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

חציל

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מתחילת חודש טבת בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

חרדל

מאמצע סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד סוף אייר (תחילת יוני) שלאחר השמיטה

(הרוב מיובא מחו"ל)

איסור ספיחין - מאמצע סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה

אמצע אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה

חרוב

מסוף אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השמיטה עד תחילת תשרי (סוף אוקטובר) בשנה שלאחריה (תשיעית)

קדושת שביעית - מסוף אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השמיטה עד טבת (ינואר) שלאחריה.

אין איסור ספיחין

סוף טבת (אמצע ינואר) שלאחר השמיטה

חריע

מאמצע סיוון (תחילת יוני) בשמיטה  עד אמצע סיוון (סוף יוני) בשנה שלאחריה

איסור ספיחין - מאמצע סיוון (תחילת יוני) בשמיטה  עד אמצע סיוון (סוף יוני) בשנה שלאחריה

אין ביעור

טרגון (לענה)

מתחילת השמיטה עד אמצע שבט (סוף ינואר) בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סופה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

כוסבר

מאמצע סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד סוף אייר (תחילת יוני) שלאחר השמיטה

איסור ספיחין - מאמצע סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד סוף אייר (תחילת יוני) שלאחר השמיטה

אמצע כסלו (תחילת דצמבר) שלאחר השמיטה

כוסברה

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מסוף חודש חשוון בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

כוסמין

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

 

אין ביעור

כוסמת

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

 

אין ביעור

כמון

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

 

אין ביעור

כרוב אדום

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מתחילת חודש טבת בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

כרוב לבן

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מסוף חודש כסלו בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

כרובית

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מסוף חודש כסלו בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

כרכום

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

 

אין ביעור

כרפס עלים

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין - מאמצע חודש טבת בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

כרפס שורש

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מתחילת חודש שבט בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

לואיזה

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

לוביה

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

 

אין ביעור

לוף

(כרתי)

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מאמצע חודש שבט בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

לונגן

מאמצע סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד סוף אייר (תחילת יוני) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד סוף השמיטה.

אין איסור ספיחין

סוף אב (אמצע אוגוסט) בשמיטה

לימה

מאמצע תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד תחילת תמוז (אמצע יולי) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד תשרי (אוקטובר) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

סוף תשרי (אמצע אוקטובר) בשנה שלאחר השמיטה

לימון

מאמצע אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד סוף ניסן (תחילת מאי) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד אמצע תמוז (סוף יולי) שלאחר השמיטה. אין איסור ספיחין

אמצע תמוז (סוף יולי) שלאחר השמיטה

לימונית

מתחילת השמיטה עד סופה

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סופה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

ליצ'י

מאמצע סיוון (אמצע יוני) בשמיטה עד תחילת סיוון (אמצע יוני) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע סיוון (אמצע יוני) בשמיטה עד סוף השמיטה.

אין איסור ספיחין

סוף אב (אמצע אוגוסט) בשמיטה

לענה

מתחילת השמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

לפת

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין - מתחילת חודש כסלו בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

מלון

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין - מתחילת חודש טבת בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

מליסה רפואית

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

מלפפון

מתחילת השמיטה סוף חודש חשוון בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מאמצע חודש חשוון בשמיטה עד סוף חשוון שלאחר השמיטה

אין ביעור

מנגו

מאמצע סיוון (אמצע יוני) בשמיטה עד תחילת סיוון (אמצע יוני) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע סיוון (אמצע יוני) בשמיטה עד טבת (ינואר) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

סוף טבת (אמצע ינואר) שלאחר השמיטה

מנדרינה

מאמצע אלול (תחילת ספטמבר) בסוף השמיטה עד סוף אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע אלול (תחילת ספטמבר) בסוף השמיטה עד ניסן (אפריל) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

אמצע ניסן (סוף אפריל) שלאחר השמיטה

מנטה

מתחילת השמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

מרוה

מתחילת השמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

משמש

מתחילת ניסן (תחילת אפריל) בשמיטה עד סוף ניסן (תחילת מאי) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מתחילת ניסן (תחילת אפריל) בשמיטה עד סוף השמיטה.

אין איסור ספיחין

אמצע אב (סוף אוגוסט) בשמיטה

נבטים (כל הסוגים)

גידול מנותק – אין קדושה

גידול מנותק – אין קדושה

אין ביעור

נענע

מתחילת השמיטה עד סוף השמיטה

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סוף השמיטה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

נקטרינה

מאמצע שבט (תחילת פברואר) בשמיטה עד סוף שבט (תחילת פברואר) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע שבט (תחילת פברואר) בשמיטה עד כסלו (נובמבר) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

תחילת כסלו (סוף נובמבר) שלאחר השמיטה

סברס (צבר)

מסוף אייר (אמצע מאי) בשמיטה עד סוף סיוון (סוף יוני) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מסוף אייר (אמצע מאי) בשמיטה עד חשוון.

אין איסור ספיחין

סוף חשוון (תחילת נובמבר) שלאחר השמיטה

סויה

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

אין גידולים בארץ

אין ביעור

סלק אדום

מתחילת השמיטה עד תחילת חודש טבת בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מסוף חודש טבת בשמיטה עד תחילת טבת בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

סלק עלים

מתחילת השמיטה עד אמצע חודש טבת בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מאמצע חודש כסלו בשמיטה עד אמצע טבת בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

סלרי עלים

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין - מאמצע חודש טבת בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

סלרי שורש

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מתחילת חודש שבט בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

עגבניה

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין - מסוף חודש כסלו בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

עדשים

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

אין גידולים בארץ

אין ביעור

עירית

מתחית השמיטה עד סוף דצמבר בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה ועד סופה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

ענבי יין

מאמצע תמוז (תחילת יולי) בשמיטה עד סוף אייר (תחילת יוני) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע תמוז (תחילת יולי) בשמיטה עד טבת (דצמבר) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

פסח שלאחר השמיטה

ענבי מאכל

מסוף אדר (סוף מרץ) בשמיטה עד תחילת אפריל שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מסוף אדר (סוף מרץ) בשמיטה עד טבת (דצמבר) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

פסח שלאחר השמיטה

ערמונים

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

אין גידולים בארץ

אין ביעור

פג'ויה

מאמצע תשרי (אמצע אוקטובר) שלאחר השמיטה עד אמצע אוקטובר בשנה לאחריה (תשיעית)

קדושת שביעית - מאמצע תשרי (אמצע אוקטובר) שלאחר השמיטה עד אדר א' (פברואר).

אין איסור ספיחין

אמצע אדר א' (סוף פברואר) שלאחר השמיטה

פול יבש

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

 

אין ביעור

פול תרמילים

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מאמצע חודש טבת בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אמצע תמוז (אמצע יולי) בשמיטה

פומלה / פומלית

מאמצע אלול (תחילת ספטמבר) בסוף השמיטה עד תחילת חשוון (אמצע נובמבר) שנה וחצי לאחר מכן (תשיעית)

קדושת שביעית - מאמצע אלול (תחילת ספטמבר) בסוף השמיטה עד תחילת סיוון (אמצע יוני).

אין איסור ספיחין

תחילת סיוון (אמצע יוני) שלאחר השמיטה

פופקורן

מאמצע אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד סוף תמוז (תחילת אוגוסט) בשנה שלאחר השמיטה

איסור ספיחין - מאמצע אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה

תחילת כסלו (סוף נובמבר) שלאחר השמיטה

פטל

מתחילת השמיטה עד סופה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה עד סופה.

אין איסור ספיחין

אמצע אב (סוף אוגוסט) בשמיטה

פטרוזיליה עלים

מתחילת השמיטה עד תחילת חודש כסלו שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין - מאמצע חודש חשוון בשמיטה עד תחילת כסלו בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

פטרוזיליה שורש

מתחילת השמיטה עד תחילת חודש כסלו בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מסוף חודש טבת בשמיטה עד תחילת כסלו בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

פטריות

אין צורך בהכשר לשמיטה

אין קדושת שביעית

אין ביעור

פיטאיה

מאמצע טבת (סוף דצמבר) בשמיטה עד אמצע טבת (סוף דצמבר) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית -  מאמצע טבת (סוף דצמבר) בשמיטה עד סוף אלול (אמצע ספטמבר).

אין איסור ספיחין

סוף אלול (אמצע ספטמבר) בשמיטה

פיסטוק

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

קדושת שביעית - מתחילת אוגוסט שבסוף השמיטה עד ניסן (מאי).

אין איסור ספיחין

סוף ניסן (תחילת מאי) שלאחר השמיטה

פלפל

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין - מאמצע חודש טבת בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

פלפל חריף

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין - מסוף חודש טבת בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

פלפל שחור

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

 

אין ביעור

 פסיפלורה  מסוף אוקטובר בשמיטה עד אמצע דצמבר שלאחר השמיטה
 
 מסוף אוקטובר בשמיטה עד אמצע דצמבר שלאחר השמיטה אמצע דצמבר שלאחר השמיטה

פפריקה

מתחילת השמיטה עד סוף ספטמבר בשנה שלאחר השמיטה

 

תחילת כסלו (סוף נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה

פרג

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

קדושת שביעית – מסוף אדר (סוף מרץ) בשמיטה עד תחילת ניסן (סוף מרץ) בשנה שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

צבר

מסוף אייר (אמצע מאי) בשמיטה עד סוף סיוון (סוף יוני) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מסוף אייר (אמצע מאי) בשמיטה עד חשוון (נובמבר) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

סוף חשוון (תחילת נובמבר) שלאחר השמיטה

ציפורן

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

אין גידולים בארץ

אין ביעור

צלף

מתחילת סיוון (סוף מאי) בשמיטה עד תחילת אייר (סוף מאי) בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מתחילת סיוון (סוף מאי) בשמיטה עד תחילת אייר (סוף מאי) בשנה שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

סוף חשוון (אמצע נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה

צנון

מתחילת השמיטה עד סוף חודש חשוון בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מתחילת חודש כסלו בשמיטה עד סוף חשוון בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

צנונית

מתחילת השמיטה עד תחילת חודש חשוון בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מתחילת חודש חשוון בשמיטה עד תחילת חשוון בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

קובו

מאמצע טבת (סוף דצמבר) בשמיטה עד אמצע טבת (סוף דצמבר) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע טבת (סוף דצמבר) בשמיטה עד סוף אלול (אמצע ספטמבר).

אין איסור ספיחין

סוף אלול (אמצע ספטמבר) בשמיטה

קוואקר

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

לא מצוי בארץ גידול למאכל

אין ביעור

קולורבי

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין - מאמצע חודש כסלו בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

קומקווט

מסוף תשרי (אמצע אוקטובר) בשנה שלאחר השמיטה עד תחילת תשרי (אמצע אוקטובר) בשנה שלאחריה (תשיעית)

קדושת שביעית - מסוף תשרי (אמצע אוקטובר) בשנה שלאחר השמיטה עד סוף אדר א' (מרץ).

אין איסור ספיחין

סוף אדר א' (אמצע מרץ) שלאחר השמיטה

קוקוס (אגוז / מיובש)

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

 

אין ביעור

קורנית

מתחילת השמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

קיוי

מסוף אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השמיטה עד סוף אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מסוף אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השמיטה עד סוף אדר א' (מרץ) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

סוף אדר א' (אמצע מרץ) שלאחר השמיטה

קימל

מתחילת השמיטה עד סוף טבת (תחילת ינואר) בשנה שלאחר השמיטה

(הרוב מיובא מחו"ל)

קדושת שביעית -  מתחילת השמיטה

איסור ספיחין - מאמצע סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד תחילת כסלו (נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

קינמון

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

אין גידולים בארץ

אין ביעור

קישוא

מתחילת השמיטה עד סוף חודש תשרי בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מאמצע חודש חשוון בשמיטה עד סוף תשרי שלאחר השמיטה

אין ביעור

קלמנטינה

מאמצע אלול (תחילת ספטמבר) בסוף השמיטה עד סוף אב (תחילת ספטמבר) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע אלול (תחילת ספטמבר) בסוף השמיטה עד ניסן (אפריל) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

אמצע ניסן (סוף אפריל) שלאחר השמיטה

קפה

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

אין גידולים בארץ

אין ביעור

קצח

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

קדושת שביעית – מתחילת  תמוז (סוף יוני) בשמיטה עד סוף השמיטה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

קרמבולה

מסוף אלול (סוף ספטמבר) בסוף השמיטה עד סוף אב (תחילת ספטמבר) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע אלול (תחילת ספטמבר) בסוף השמיטה עד אדר א' (פברואר).

אין איסור ספיחין

תחילת אדר א' (אמצע פברואר) שלאחר השמיטה

קשיו

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

אין גידולים בארץ

אין ביעור

רוזמרין

מחשוון בשמיטה עד סיוון (מאי) בשנה שלאחר השמיטה

(מיובש – מיובא מחו"ל)

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סופה.

אין איסור ספיחין

אין ביעור

רימון

מתחילת אב (סוף יולי) בשמיטה עד תחילת אב (אמצע אוגוסט) בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מתחילת אב (סוף יולי) בשמיטה עד אדר א' (פברואר) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

תחילת אדר א' (אמצע פברואר) שלאחר השמיטה

שבולת שועל

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

לא מצוי בארץ גידול למאכל

אין ביעור

שום

מסוף שבט (אמצע פברואר) בשמיטה עד תחילת ניסן (אמצע אפריל) שלאחר השמיטה

(מיובש / אבקה – רובו מחו"ל)

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.

איסור ספיחין - מסוף אדר (אמצע מרץ) בשמיטה עד סוף אדר א' (אמצע מרץ) שלאחר השמיטה

אמצע אב (אמצע אוגוסט) בשמיטה

שומר

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מתחילת חודש טבת בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

שומשום

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

איסור ספיחין – מתחילת סיוון (סוף מאי) בשמיטה עד תחילת אייר (סוף מאי) בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

שזיף אירופאי (מאורך)

מאמצע אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד סוף תחילת אלול (סוף ספטמבר) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד כסלו (נובמבר) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

תחילת כסלו (סוף נובמבר) שלאחר השמיטה

שזיף יפני (עגול)

מאמצע אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד סוף סיוון (אמצע מאי) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד כסלו (דצמבר) שלאחר השמיטה. אין איסור ספיחין

סוף כסלו (אמצע דצמבר) שלאחר השמיטה

שמיר

מתחילת השמיטה עד סוף חודש חשוון בשנה שלאחר השמיטה

(פעמים רבות מיובא מחו"ל)

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מסוף חודש חשוון בשמיטה עד סוף חשוון בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

שמן זית

מאמצע תשרי (אמצע אוקטובר) שלאחר השמיטה עד סוף אוקטובר שנה לאחריה (תשיעית)

 

שבועות שלאחר השמיטה

שסק

מאמצע שבט (תחילת פברואר) בשמיטה עד תחילת אדר א' (תחילת מרץ) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע שבט (תחילת פברואר) בשמיטה עד סוף השמיטה.

אין איסור ספיחין

תחילת סיון (אמצע מאי) בשמיטה

שעועית יבשה

מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה

 

אין ביעור

שעועית תרמילים

מתחילת השמיטה עד תחילת חודש כסלו בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין - מסוף חודש חשוון בשמיטה עד תחילת כסלו שלאחר השמיטה

אמצע תמוז (אמצע יולי) בשמיטה

שעורה

מאמצע אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד סוף ניסן (תחילת מאי) בשנה שלאחר השמיטה.

(הרוב מיובא מחו"ל)

איסור ספיחין - מאמצע אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד כסלו (נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה

תחילת כסלו (סוף נובמבר) שלאחר השמיטה

שקד יבש

מאמצע אלול (תחילת ספטמבר) בסוף השמיטה עד סוף אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השנה שלאחר השמיטה

 

אמצע שבט (סוף ינואר) שלאחר השמיטה

שקד ירוק

מאמצע אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד תחילת אייר (סוף מאי) בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד שבט (ינואר) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

אמצע שבט (סוף ינואר) שלאחר השמיטה

תאנה

מתחילת אייר (סוף אפריל) בשמיטה עד תחילת אייר (סוף מאי) בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מתחילת אייר (סוף אפריל) בשמיטה עד אוקטובר שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

חנוכה שלאחר השמיטה

תות עץ

מאמצע אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד סוף ניסן (תחילת מאי) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד תחילת תשרי (ספטמבר).

אין איסור ספיחין

תחילת תשרי (סוף ספטמבר) בתחילת השנה שלאחר השמיטה

תות שדה

מתחילת השמיטה עד שבט בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מאמצע טבת (תחילת ינואר) בשמיטה עד סוף השמיטה

אמצע אב (סוף אוגוסט) בשמיטה

תירס קלחים

מתחילת השמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה

איסור ספיחין - מתחילת השמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה

אין ביעור

תמר

מאמצע אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד סוף תחילת אלול (סוף ספטמבר) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מאמצע אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד פורים שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

פורים שלאחר השמיטה

תפוז

מסוף אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השמיטה עד סוף חשוון (סוף נובמבר) שנה וחצי לאחר מכן (תשיעית)

קדושת שביעית – מסוף אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השמיטה עד תמוז (יולי).

אין איסור ספיחין

אמצע תמוז (סוף יולי) שלאחר השמיטה

תפוז סיני

מסוף אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השמיטה עד תחילת תשרי (אמצע אוקטובר) שנה וחצי לאחר מכן (תשיעית)

קדושת שביעית - מסוף אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השמיטה עד אדר א' (מרץ).

אין איסור ספיחין

סוף אדר א' (אמצע מרץ) שלאחר השמיטה

תפוח

מסוף אייר (אמצע מאי) בשמיטה עד סוף סיוון (סוף יוני) שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מסוף אייר (אמצע מאי) בשמיטה עד טבת (ינואר) שלאחר השמיטה.

אין איסור ספיחין

סוף טבת (אמצע ינואר) שלאחר השמיטה

תפוחי אדמה

תחילת חשוון (סוף אוקטובר) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת חשוון (סוף אוקטובר) בשמיטה. איסור ספיחין – מאמצע טבת (תחילת ינואר) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

תרד

מתחילת השמיטה עד תחילת חודש כסלו בשנה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית – מתחילת השמיטה. איסור ספיחין – מסוף חודש חשוון בשמיטה עד תחילת כסלו בשנה שלאחר השמיטה

אין ביעור

© כל הזכויות שמורות לכושרות