שמיטה » לוח זמנים בשמיטה

לוח זמנים בשמיטה

 ללוח מקוצר כקובץ לחץ כאן

 

הנחיות לשימוש בלוח


רכישת פירות תחת השגחה בלבד:

כאשר בשוק נמכרים פירות שביעית, יש לקנות מאחד ממסלולי ההכשר הבאים:

א. גידולי שישית (איסום שישית) / שמינית - אין צורך לנהוג בפירות קדושת שביעית. (לעיתים מסומן 'ללא חשש שביעית').
ב. אוצר בית דין – יש לנהוג בפירות קדושת שביעית כמבואר להלן.
ג. מצע מנותק - אין צורך לנהוג בפירות קדושת שביעית.
ד. גידולי ערבה - אין צורך לנהוג בפירות קדושת שביעית.
ה. היתר מכירה – אין צורך לנהוג בפירות קדושת שביעית.
ו. יבול חו"ל / יבול נכרים (י.נ) - אין צורך לנהוג בפירות קדושת שביעית.
במקום שלא ידוע אם יש פיקוח כשרותי על הירקות, מותר לאכול מהם כל זמן שמסומן בלוח בגינה הפרטית שאין איסור 'ספיחין'.
להרחבה באפשרויות השונות והעדיפויות בשמיטה, לחצו כאן

פירות הקדושים בקדושת שביעית:

כאשר הפירות קדושים בקדושת שביעית, יש להשתמש בהם לאכילה בלבד, לא להתייחס אליהם בזלזול, להשתדל שלא תשארנה שאריות מיותרות, ואת השאריות להשליך לאשפה כשהן עטופות בשתי שקיות.

 

איסור ספיחין:

ירקות שנקטפו בזמן שחל איסור ספיחין - אסורים באכילה לעולם (גם אם יקפיאו או ישמרו אותם עד לאחר שנת השמיטה).

אין איסור ספיחין בירקות ובתבלינים שגדלו בשטחי הפקר, גם אם נלקטו בתאריכים שבלוח.

איסור הספיחין שבלוח מחושב לפי שיטת הר"ש. לנוהגים כשיטת הרמב"ם (כפי שפסק הגר"מ אליהו) נוהג איסור הספיחין בכל הירקות הנלקטים מתחילת שנת השמיטה.

ביעור:

על פירות הקדושים בקדושת שביעית חלה חובת ביעור (דהיינו: על פירות שנקנו באמצעות אוצר בית דין לפני זמן הביעור או שנקטפו מעץ מופקר או מגינה פרטית). בהגיע זמן הביעור יש להוציא את הפירות (או המוצרים) מן הבית, להפקירם בפני שלשה אנשים ולומר: "אחינו כל בית ישראל, כל מי שצריך ליטול - יבוא ויטול". לאחר שהופקרו הפירות אפשר לקחתם חזרה הביתה, אמנם יש לכוון שלא לזכות בהם עד כחודש מן התאריך הנקוב.

 

שם ברכישה בחנות / בשוק
אין לקנות פירות הנרכשים בתאריכים הבאים, או מוצרים המכילים פירות מתאריכים אלו - בלא הכשר מיוחד לשמיטה (כפי שמופיע בראש הלוח)
בקטיף עצמי (מהגינה וכדו')
בפירות הנקטפים בזמן זה יש לנהוג בקדושת שביעית (כפי שמופיע בראש הלוח)
איסור ספיחין – אסור לאכול ירקות שנקטפו בזמן שיש איסור ספיחין
ביעור
בזמן זה יש לבצע ביעור פירות שביעית (כפי שמבואר בראש הלוח)
אבוקדו מאמצע חודש תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד סוף חודש תמוז (אמצע יולי) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מאמצע חודש תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד סוף חודש תמוז (אמצע יולי) בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אמצע חודש תשרי (תחילת אוקטובר תשיעית) שנה וחצי לאחר השמיטה
אבטיח מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אמצע חודש חשוון (תחילת נובמבר) שלאחר השמיטה
אגוז המלך מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה קדושת שביעית – מסוף חודש אלול (אמצע ספטמבר) שבסוף השמיטה עד סוף חודש אלול (אמצע ספטמבר) בשנה שלאחריה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
אגוז לוז מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה   אין ביעור
אגוז מקדמיה מתחילת חודש אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד תחילת חודש אב (סוף יולי) שלאחר השמיטה
(הרוב מיובא מחו"ל)
קדושת שביעית – מתחילת חודש אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד סוף חודש אייר (אמצע מאי) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש אייר (אמצע מאי) שלאחר השמיטה
אגוז פקאן מתחילת חודש תשרי (תחילת אוקטובר) בשנה שלאחר השמיטה עד תחילת חודש כסלו (אמצע נובמבר) תשיעית, בשנה שלאחר מכן קדושת שביעית - מתחילת חודש תשרי (מתחילת אוקטובר) בשנה שלאחר השמיטה עד סוף חודש אייר (אמצע מאי) באותה שנה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש אייר (אמצע מאי) שלאחר השמיטה
אגס מאמצע חודש סיוון (אמצע יוני) בשמיטה עד סוף חודש סיוון (אמצע יוני) שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מאמצע חודש סיוון (אמצע יוני) בשמיטה עד אמצע חודש חשוון (תחילת נובמבר) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אמצע חודש חשוון (תחילת נובמבר) שלאחר השמיטה
אוכמניות מתחילת חודש שבט (תחילת ינואר) בשמיטה עד אמצע חודש טבת (תחילת ינואר) בשנה שלאחר השמיטה.
(מיובשות - מיובאות מחו"ל)
קדושת שביעית – מתחילת חודש שבט (תחילת ינואר) בשמיטה עד אמצע חודש חשון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין.
אמצע חודש חשון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה
אורגנו מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
(מיובש – מיובא מחו"ל)
קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
אורז מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה אין גידולים בארץ אין ביעור
אזוב (זעתר) מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
(מיובש – מיובא מחו"ל)
קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
אילסר (אגוז) מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה קדושת שביעית – מסוף חודש תמוז (סוף יולי) בשמיטה עד תחילת חודש אב (סוף יולי) בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין.
אין ביעור
אנונה מתחילת חודש תמוז (תחילת יולי) בשמיטה עד אמצע חודש תמוז (תחילת יולי) בשנה שלאחריה קדושת שביעית - מתחילת חודש תמוז (תחילת יולי) בשמיטה עד סוף חודש ניסן (אמצע אפריל) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש ניסן (אמצע אפריל) שלאחר השמיטה
אניס מתחילת חודש סיון (תחילת יוני) בשמיטה עד אמצע חודש סיון (תחילת יוני) בשנה שלאחר השמיטה
(זרעים – מיובא מחו"ל)
קדושת שביעית וספיחין – מתחילת חודש סיון (תחילת יוני) בשמיטה עד אמצע חודש סיון (תחילת יוני) בשנה שלאחר השמיטה. אמצע חודש אב (תחילת אוגוסט) שלאחר השמיטה
אננס מתחילת השמיטה עד סופה קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סופה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
אספרגוס מתחילת השמיטה עד סופה קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סופה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
אפונה (גרגירים) מתחילת חודש אדר ב' (תחילת מרץ) בשמיטה עד אמצע חודש אדר (תחילת מרץ) בשנה שלאחר השמיטה
(גרגירים – מיובאים מחו"ל)
איסור ספיחין - מתחילת חודש אדר ב' (תחילת מרץ) בשמיטה עד אמצע חודש אדר (תחילת מרץ) בשנה שלאחר השמיטה אמצע חודש אב (אמצע אוגוסט) בשמיטה
אפרסמון מאמצע חודש אב (אמצע אוגוסט) בסוף השמיטה עד תחילת חודש אלול (אמצע אוגוסט) בשנה שלאחריה קדושת שביעית - מאמצע חודש אב (אמצע אוגוסט) בסוף השמיטה עד אמצע חודש טבת (תחילת ינואר) בשנה שלאחריה.
אין איסור ספיחין
אמצע חודש טבת (תחילת ינואר) שלאחר השמיטה
אפרסק מתחילת חודש אדר א' (תחילת פברואר) בשמיטה עד אמצע חודש שבט (תחילת פברואר) בשנה שאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת חודש אדר א' (תחילת פברואר) בשמיטה עד אמצע חודש כסלו (תחילת דצמבר) בשנה שאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אמצע חודש כסלו (תחילת דצמבר) שלאחר השמיטה
ארטישוק מתחילת חודש כסלו (תחילת נובמבר) בשמיטה עד סופה קדושת שביעית - מתחילת חודש כסלו (תחילת נובמבר) בשמיטה עד סופה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש תמוז (אמצע יולי) בשמיטה
אשכולית מתחילת חודש אלול (תחילת ספטמבר) בסוף השמיטה עד תחילת חודש תשרי (אמצע ספטמבר) שנה וחצי לאחר מכן (תשיעית) קדושת שביעית - מתחילת חודש אלול (תחילת ספטמבר) בסוף השמיטה עד תחילת חודש תמוז (אמצע יוני) בשנה שלאחריה.
אין איסור ספיחין
תחילת חודש תמוז (אמצע יוני) שלאחר השמיטה
אתרוג מתחילת השמיטה עד סוף חודש ניסן (אמצע אפריל) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סוף חודש ניסן (אמצע אפריל) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש ניסן (אמצע אפריל) שלאחר השמיטה
בוטנים מאמצע חודש אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השמיטה עד סוף חודש אלול (אמצע ספטמבר) בשנה שלאחר השמיטה איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד סוף חודש אלול (אמצע ספטמבר) שנה וחצי לאחר השמיטה (תשיעית) אמצע חודש כסלו (תחילת דצמבר) בשנה שלאחר השמיטה
בורגול מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה   אין ביעור
בזיל ריחן (בזיליקום) מתחילת השמיטה עד אמצע חודש חשוון שלאחר השמיטה
(מיובש – מיובא מחו"ל)
קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סוף השמיטה.
ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד אמצע חודש חשוון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה.
אין ביעור
בטטה מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סוף חודש אדר (מרץ) בשנה שלאחר השמיטה.
איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
סוף חודש אדר (אמצע מרץ) בשנה שלאחר השמיטה
במיה מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
(הרוב מגידולי נכרים)
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה אין ביעור
בן איזוב רפואי מתחילת השמיטה עד סופה קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סופה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
בננה מתחילת השמיטה עד סופה קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סופה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
בצל יבש מתחילת חודש שבט (תחילת ינואר) בשמיטה עד תחילת חודש שבט (אמצע ינואר) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין מתחילת חודש שבט (תחילת ינואר) בשמיטה עד תחילת חודש שבט (אמצע ינואר) בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
בצל ירוק מתחילת השמיטה עד סוף חודש חשוון בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד סוף חודש חשוון בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
בצל ירוק מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
ברוקולי מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
גודגדן מאמצע חודש ניסן (אמצע אפריל) בשמיטה עד תחילת חודש סיוון (אמצע מאי) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מאמצע חודש ניסן (אמצע אפריל) בשמיטה עד תחילת חודש אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה.
אין איסור ספיחין
תחילת חודש אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה
גויאבה מאמצע חודש תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד תחילת חודש אב (אמצע יולי) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מאמצע חודש תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד סוף חודש כסלו (אמצע דצמבר) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש כסלו (אמצע דצמבר) שלאחר השמיטה
גזר מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין - מבצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
גמבה מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
גריסים מתחילת חודש אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד אמצע חודש אייר (תחילת מאי) בשנה שלאחר השמיטה
(הרוב מיובא מחו"ל)
איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד תחילת חודש כסלו (סוף נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה תחילת חודש כסלו (סוף נובמבר) שלאחר השמיטה
גרגר הנחלים מתחילת השמיטה עד סופה קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סופה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
גרנולה מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה   אין ביעור
גרעיני אבטיח מתחילת חודש תמוז (תחילת יולי) בשמיטה עד אמצע חודש תמוז (תחילת יולי) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית וספיחין - מתחילת חודש תמוז (תחילת יולי) בשמיטה עד אמצע חודש תמוז (תחילת יולי) בשנה שלאחר השמיטה. אמצע חודש כסלו (תחילת דצמבר) שלאחר השמיטה
גרעיני דלעת מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד תחילת חודש אב (סוף יולי) בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
גרעיני חמניות מאמצע חודש אב (אמצע אוגוסט) בשמיטה עד תחילת חודש אלול (אמצע אוגוסט) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד תחילת חודש אלול (אמצע אוגוסט) שלאחר השמיטה
אמצע חודש כסלו (תחילת דצמבר) שלאחר השמיטה
דובדבן מאמצע חודש ניסן (אמצע אפריל) בשמיטה עד אמצע חודש סיון (תחילת יוני) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מאמצע חודש ניסן (אמצע אפריל) עד תחילת חודש אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה.
אין איסור ספיחין
תחילת חודש אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה
דוחן מתחילת חודש אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד תחילת חודש אלול (אמצע אוגוסט) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית וספיחין - מתחילת חודש אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד סוף השמיטה סוף חודש אלול (אמצע ספטמבר) שבסוף השמיטה
דלורית מתחילת השמיטה עד אמצע חודש סיון (תחילת יוני) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד אמצע חודש סיון (תחילת יוני) בשנה שלאחר השמיטה
אמצע חודש תשרי (תחילת אוקטובר) בשנה שלאחר השמיטה
דלעת מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד אמצע חודש ניסן (תחילת מאי) בשנה שלאחר השמיטה
סוף חודש חשוון (אמצע נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה
דפנה מאמצע חודש ניסן (אמצע אפריל) בשמיטה עד סוף השמיטה
(מיובש – רובו מייבוא מחו"ל)
קדושת שביעית – מתחילת השמיטה עד סוף השמיטה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
הל מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה   אין ביעור
זית למאכל (לכבישה) מאמצע חודש תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד תחילת חודש אב (אמצע יולי) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מאמצע חודש תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד שבועות שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
שבועות שלאחר השמיטה
זית לשמן
(ושמן זית)
מאמצע חודש אלול (אמצע ספטמבר) שבסוף השמיטה עד תחילת חודש תשרי (אמצע ספטמבר) בשנה שלאחריה (תשיעית) קדושת שביעית - מאמצע חודש אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השמיטה עד שבועות בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
שבועות שלאחר השמיטה
זנגביל מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה עד סוף חודש כסלו (אמצע דצמבר) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
זעפרן מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה   אין ביעור
זעתר / איזוב מתחילת השמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה
(מיובש – מיובא מחו"ל)
קדושת שביעית – מתחילת השמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
חבוש מתחילת חודש תמוז (תחילת יולי) בסוף השמיטה עד אמצע חודש תמוז (תחילת יולי) שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת חודש תמוז (תחילת יולי) עד סוף חודש טבת (אמצע ינואר) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש טבת (אמצע ינואר) שלאחר השמיטה
חוויג' מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה לא מצויים גידולים בארץ אין ביעור
חומוס מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד אמצע חודש סיון (תחילת יוני) שלאחר השמיטה איסור ספיחין - מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד אמצע חודש סיון (תחילת יוני) שלאחר השמיטה אמצע חודש כסלו (תחילת דצמבר) שלאחר השמיטה
חזרת מתחילת השמיטה עד אמצע חודש אב (תחילת אוגוסט) בסוף השנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – מתחילת חודש אב (תחילת אוגוסט) שבסוף השמיטה עד אמצע חודש אב (תחילת אוגוסט) בסוף השנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
חיטה מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה
(ביבול מקומי – מסוף חודש אייר (סוף מאי) בשמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה)
איסור ספיחין – מסוף חודש אייר (סוף מאי) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחריה. אין ביעור
חילבה מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד אמצע חודש סיוון (תחילת יוני) שלאחר השמיטה
(הרוב מיובא מחו"ל)
איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד אמצע חודש סיוון (תחילת יוני) שלאחר השמיטה סוף חודש חשוון (אמצע נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה
חסה מתחילת השמיטה עד תחילת חודש חשוון בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד תחילת חודש חשוון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
חציל מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
חרדל מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד אמצע חודש סיוון (תחילת יוני) שלאחר השמיטה
(הרוב מיובא מחו"ל)
איסור ספיחין - מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה תחילת חודש אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה
חרוב מאמצע חודש אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השמיטה עד אמצע חודש חשוון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחריה (תשיעית) קדושת שביעית - מאמצע חודש אלול (אמצע ספטמבר) בסוף השמיטה עד סוף חודש טבת (אמצע ינואר) שלאחריה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש טבת (אמצע ינואר) שלאחר השמיטה
חריע מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד תחילת חודש תמוז (סוף יוני) בשנה שלאחריה איסור ספיחין - מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד תחילת חודש תמוז (סוף יוני) בשנה שלאחריה אין ביעור
טרגון (לענה) מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סופה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
כוסבר מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד אמצע חודש סיוון (תחילת יוני) שלאחר השמיטה איסור ספיחין - מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד אמצע חודש סיוון (תחילת יוני) שלאחר השמיטה אמצע חודש כסלו (תחילת דצמבר) שלאחר השמיטה
כוסברה מתחילת השמיטה עד אמצע חודש חשוון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד אמצע חודש חשוון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
כוסמין מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה   אין ביעור
כוסמת מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה   אין ביעור
כמון מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה   אין ביעור
כרוב אדום מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
כרוב לבן מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
כרובית מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
כורכום מתחילת חודש כסלו (תחילת נובמבר) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית וספיחין - מתחילת חודש כסלו (תחילת נובמבר) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה אין ביעור
כרכום יבש מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה   אין ביעור
כרפס עלים מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
כרפס שורש מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
לואיזה מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
לוביה מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה   אין ביעור
לוף
(כרתי)
מתחילת השמיטה עד תחילת חודש שבט (אמצע ינואר) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד תחילת שבט (אמצע ינואר) בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
לונגן מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד אמצע חודש סיוון (תחילת יוני) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד תחילת חודש אלול (סוף אוגוסט) שבסוף השמיטה.
אין איסור ספיחין
תחילת חודש אלול (סוף אוגוסט) בסוף השמיטה
לימה מאמצע חודש תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד סוף חודש תמוז (אמצע יולי) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מאמצע חודש תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד סוף חודש תשרי (אמצע אוקטובר) בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש תשרי (אמצע אוקטובר) בשנה שלאחר השמיטה
לימון מתחילת חודש אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד אמצע חודש אייר (תחילת מאי) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת חודש אדר בשמיטה עד אמצע חודש תשרי (תחילת אוקטובר תשיעית) שנה וחצי לאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אמצע חודש תשרי (תחילת אוקטובר תשיעית) שנה וחצי לאחר השמיטה
לימונית מתחילת השמיטה עד סופה קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סופה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
ליצ'י מאמצע חודש אייר (אמצע מאי) בשמיטה עד תחילת חודש סיוון (אמצע מאי) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מאמצע חודש אייר (אמצע מאי) בשמיטה עד סוף השמיטה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש אב (אמצע אוגוסט) בשמיטה
לענה מתחילת השמיטה עד אמצע חודש חשוון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד אמצע חודש חשוון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
לפת מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
מלון מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
מליסה רפואית מתחילת השמיטה עד סופה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה עד סופה אין ביעור
מלפפון מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
מנגו מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד אמצע חודש סיוון (תחילת יוני) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד תחילת חודש אדר (אמצע פברואר) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
תחילת חודש אדר (אמצע פברואר) שלאחר השמיטה
מנדרינה מאמצע חודש אב (אמצע אוגוסט) בסוף השמיטה עד תחילת חודש אלול (אמצע אוגוסט) בסוף השנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מאמצע חודש אב (אמצע אוגוסט) בסוף השמיטה עד סוף חודש אייר (אמצע מאי) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש אייר (אמצע מאי) שלאחר השמיטה
מנטה מתחילת השמיטה עד סופה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה עד סופה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
מרוה מתחילת השמיטה עד תחילת חודש חשוון (אמצע אוקטובר) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד תחילת חודש חשוון (אמצע אוקטובר) בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
משמש מתחילת חודש ניסן (תחילת אפריל) בשמיטה עד אמצע חודש אייר (תחילת מאי) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת חודש ניסן (תחילת אפריל) בשמיטה עד סוף השמיטה.
אין איסור ספיחין
אמצע חודש אלול (תחילת ספטמבר) בשמיטה
נבטים (כל הסוגים) מצע מנותק – אין קדושה מצע מנותק – אין קדושה אין ביעור
נענע מתחילת השמיטה עד סוף השמיטה קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סוף השמיטה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
נקטרינה מתחילת חודש אדר א' (תחילת פברואר) בשמיטה עד אמצע חודש שבט (תחילת פברואר) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת חודש אדר א' (תחילת פברואר) בשמיטה עד אמצע חודש כסלו (תחילת דצמבר) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אמצע חודש כסלו (תחילת דצמבר) שלאחר השמיטה
צבר מתחילת חודש שבט (תחילת ינואר) בשמיטה עד אמצע חודש טבת (תחילת ינואר) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת חודש שבט (תחילת ינואר) בשמיטה עד אמצע חודש טבת (תחילת ינואר) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אמצע חודש אדר (תחילת מרץ) שלאחר השמיטה
סויה מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה אין גידולים בארץ אין ביעור
סלק אדום מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
סלק עלים מתחילת השמיטה עד אמצע חודש חשוון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד אמצע חודש חשוון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
סלרי עלים מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין -בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
סלרי שורש מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
עגבניה מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
עדשים מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה אין גידולים בארץ אין ביעור
עירית מתחילת השמיטה עד סוף חודש חשוון (אמצע נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה עד סוף חודש חשוון (אמצע נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה.
ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד סוף חודש חשוון (אמצע נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
ענבי יין מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד אמצע חודש סיוון (תחילת יוני) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת חודש סיוון (אמצע יוני) בשמיטה עד אמצע חודש כסלו (תחילת דצמבר) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
פסח שלאחר השמיטה
ענבי מאכל מאמצע חודש אדר ב' (אמצע מרץ) בשמיטה עד סוף חודש אדר (אמצע מרץ) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מאמצע חודש אדר ב' (אמצע מרץ) בשמיטה עד אמצע חודש כסלו (תחילת דצמבר) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
פסח שלאחר השמיטה
ערמונים מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה אין גידולים בארץ אין ביעור
פג'ויה מאמצע חודש אלול (אמצע ספטמבר) שבסוף השמיטה עד אמצע חודש אלול (אמצע ספטמבר) שנתיים לאחריה (תשיעית) קדושת שביעית - מאמצע חודש אלול (אמצע ספטמבר) שבסוף השמיטה עד אמצע חודש אדר (תחילת מרץ) בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אמצע חודש אדר (תחילת מרץ) שלאחר השמיטה
פול יבש מתחילת חודש ניסן בשמיטה (תחילת אפריל) עד אמצע חודש ניסן (תחילת אפריל) בשנה שלאחר השמיטה
(הרוב מיובא מחו"ל)
קדושת שביעית וספיחין - מתחילת חודש ניסן בשמיטה (תחילת אפריל) עד אמצע חודש ניסן (תחילת אפריל) בשנה שלאחר השמיטה אמצע חודש כסלו (תחילת דצמבר) בשנה שלאחר השמיטה
פול תרמילים מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אמצע חודש תמוז (אמצע יולי) בשמיטה
פומלה / פומלית מתחילת חודש אלול (תחילת ספטמבר) בסוף השמיטה עד תחילת חודש תשרי (אמצע ספטמבר) שנה לאחר מכן (תשיעית) קדושת שביעית - מתחילת חודש אלול (תחילת ספטמבר) בסוף השמיטה עד סוף חודש סיוון (אמצע יוני) בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש סיוון (אמצע יוני) שלאחר השמיטה
פופקורן מתחילת חודש תמוז (תחילת יולי) בשמיטה עד אמצע חודש אב (תחילת אוגוסט) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית וספיחין - מתחילת חודש תמוז (תחילת יולי) בשמיטה עד אמצע חודש אב (תחילת אוגוסט) בשנה שלאחר השמיטה אמצע חודש כסלו (תחילת דצמבר) שלאחר השמיטה
פטל מתחילת השמיטה עד סופה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה עד סופה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש אב (סוף אוגוסט) בשמיטה
פטרוזיליה עלים מתחילת השמיטה עד תחילת חודש שבט (אמצע ינואר) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
פטרוזיליה שורש מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד תחילת חודש שבט (אמצע ינואר) בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
פטריות אין צורך בהכשר לשמיטה אין קדושת שביעית אין ביעור
פיטאיה מתחילת חודש חשון (תחילת אוקטובר) בשמיטה עד תחילת חודש חשון (תחילת נובמבר) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת חודש חשון (תחילת אוקטובר) בשמיטה עד תחילת חודש חשון (תחילת נובמבר) שלאחר השמיטה
אין איסור ספיחין
תחילת חודש כסלו (אמצע נובמבר) שלאחר השמיטה
פיסטוק מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה קדושת שביעית - מתחילת חודש אב (תחילת אוגוסט) שבסוף השמיטה עד אמצע חודש אייר (תחילת מאי) בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אמצע חודש אייר (תחילת מאי) שלאחר השמיטה
פלפל / גמבה מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
פלפל חריף מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
פלפל שחור מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה   אין ביעור
פסיפלורה מתחילת השמיטה עד אמצע חודש כסלו (תחילת דצמבר) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד אמצע חודש כסלו (תחילת דצמבר) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
פפריקה מתחילת השמיטה עד אמצע חודש אלול (תחילת ספטמבר) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית מתחילת השמיטה
ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד אמצע חודש אלול (תחילת ספטמבר) בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
פרג מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה קדושת שביעית – מסוף חודש אדר ב' (סוף מרץ) בשמיטה עד תחילת חודש ניסן (סוף מרץ) בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
צבר מתחילת חודש שבט (תחילת ינואר) בשמיטה עד אמצע חודש טבת (תחילת ינואר) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת חודש שבט (תחילת ינואר) בשמיטה עד אמצע חודש טבת (תחילת ינואר) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אמצע חודש אדר (תחילת מרץ) שלאחר השמיטה
ציפורן מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה אין גידולים בארץ אין ביעור
צלף מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד אמצע חודש סיוון (תחילת יוני) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד סוף חודש חשוון (אמצע נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש חשוון (אמצע נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה
צנון מתחילת השמיטה עד אמצע חודש חשוון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד אמצע חודש חשוון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
צנונית מתחילת השמיטה עד תחילת חודש חשוון (אמצע אוקטובר) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד תחילת חודש חשוון (אמצע אוקטובר) בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
קובו מתחילת חודש חשוון (תחילת אוקטובר) בשמיטה עד תחילת חודש חשוון (תחילת נובמבר) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת חודש חשוון (תחילת אוקטובר) בשמיטה עד תחילת חודש חשוון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר שמיטה
אין איסור ספיחין
תחילת חודש כסלו (אמצע נובמבר) בשנה שלאחר שמיטה
קוואקר מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה לא מצוי בארץ גידול למאכל אין ביעור
קולורבי מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
קומקווט מאמצע חודש תשרי (אמצע אוקטובר) בסוף השמיטה עד תחילת חודש חשוון (אמצע אוקטובר) שנה וחצי לאחר מכן (תשיעית) קדושת שביעית - מאמצע חודש שבט בשמיטה עד סוף חודש אדר (אמצע מרץ) בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש אדר (אמצע מרץ) בשנה שלאחר השמיטה
קוקוס (אגוז / מיובש) מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה   אין ביעור
קורנית מתחילת השמיטה עד אמצע חודש חשוון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד אמצע חודש חשוון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
קיוי מאמצע חודש אב (אמצע אוגוסט) בסוף השמיטה עד תחילת חודש אלול (אמצע אוגוסט) בסוף השנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מאמצע חודש אב (אמצע אוגוסט) בסוף השמיטה עד סוף חודש אדר (אמצע מרץ) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש אדר (אמצע מרץ) שלאחר השמיטה
קימל (גרגירים) מתחילת השמיטה עד תחילת חודש טבת (תחילת ינואר) בשנה שלאחר השמיטה
(הרוב מיובא מחו"ל)
קדושת שביעית - מתחילת השמיטה
איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד תחילת חודש כסלו (סוף נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
קינמון מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה אין גידולים בארץ אין ביעור
קישוא מתחילת השמיטה עד אמצע חודש חשוון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד אמצע חודש חשוון (תחילת נובמבר) שלאחר השמיטה
אין ביעור
קלמנטינה מתחילת תמוז (תחילת יולי) בשמיטה עד תחילת חודש אלול (אמצע אוגוסט) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מאמצע חודש אב (אמצע אוגוסט) בסוף השמיטה עד חודש ניסן (אפריל) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש אייר (אמצע מאי) שלאחר השמיטה
קפה מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה אין גידולים בארץ אין ביעור
קצח מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה קדושת שביעית – מסוף חודש סיוון (סוף יוני) בשמיטה עד סוף השמיטה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
קרמבולה מאמצע חודש חשווןן (אמצע אוקטובר) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מאמצע חודש חשוון (אמצע אוקטובר) בשמיטה עד תחילת חודש אדר (אמצע פברואר) בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
תחילת חודש אדר (אמצע פברואר) שלאחר השמיטה
קשיו מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה אין גידולים בארץ אין ביעור
רוזמרין מתחילת חודש חשוון (תחילת אוקטובר) בשמיטה עד אמצע חודש חשוון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה
(מיובש – מיובא מחו"ל)
קדושת שביעית - מתחילת השמיטה עד סופה.
אין איסור ספיחין
אין ביעור
רימון מאמצע חודש תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד תחילת חודש אב (אמצע יולי) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מאמצע חודש תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד סוף חודש שבט (אמצע פברואר) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש שבט (אמצע פברואר) שלאחר השמיטה
שבולת שועל מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה לא מצוי בארץ גידול למאכל אין ביעור
שום מאמצע חודש אדר א' (אמצע פברואר) בשמיטה עד סוף חודש אדר (אמצע מרץ) שלאחר השמיטה
(מיובש / אבקה – רובו מחו"ל)
קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין - בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד סוף חודש אדר (אמצע מרץ) שלאחר השמיטה
אמצע חודש אב (אמצע אוגוסט) בשמיטה
שומר מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
שומשום מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה איסור ספיחין – מסוף חודש אייר (סוף מאי) בשמיטה עד תחילת חודש סיוון (סוף מאי) בשנה שלאחר השמיטה אין ביעור
שזיף אירופאי (מאורך) מאמצע חודש תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד תחילת חודש אב (אמצע יולי) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מאמצע חודש תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד תחילת חודש טבת (אמצע דצמבר) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
תחילת חודש טבת (אמצע דצמבר) שלאחר השמיטה
שזיף יפני (עגול) מאמצע חודש ניסן (אמצע אפריל) בשמיטה עד אמצע חודש אייר (תחילת מאי) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מאמצע חודש ניסן (אמצע אפריל) בשמיטה עד סוף חודש כסלו (אמצע דצמבר) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש כסלו (אמצע דצמבר) שלאחר השמיטה
שמיר מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
(פעמים רבות מיובא מחו"ל)
קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
שמן זית מאמצע חודש אלול (אמצע ספטמבר) שבסוף השמיטה עד תחילת חודש תשרי (אמצע ספטמבר) בשנה שלאחריה (תשיעית)   שבועות שלאחר השמיטה
שסק מאמצע חודש שבט (אמצע ינואר) בשמיטה עד תחילת חודש שבט (אמצע ינואר) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מאמצע חודש שבט (אמצע ינואר) עד אמצע חודש תמוז (אמצע יולי) בשמיטה.
אין איסור ספיחין
אמצע חודש תמוז (תחילת יולי) בשמיטה
שעועית יבשה מיובא מחו"ל - אין צורך בהכשר לשמיטה   אין ביעור
שעועית תרמילים מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין - מתחילת חודש כסלו (תחילת נובמבר) בשמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה
אמצע חודש תמוז (אמצע יולי) בשמיטה
שעורה מתחילת חודש אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד אמצע חודש אייר (תחילת מאי) בשנה שלאחר השמיטה.
(הרוב מיובא מחו"ל)
איסור ספיחין - מתחילת חודש אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד אמצע חודש כסלו (תחילת דצמבר) בשנה שלאחר השמיטה אמצע חודש כסלו (תחילת דצמבר) שלאחר השמיטה
שקד יבש מתחילת חודש תמוז (תחילת יולי) בסוף השמיטה עד אמצע חודש תמוז (תחילת יולי) בסוף השנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת חודש תמוז (תחילת יולי) בסוף השמיטה עד אמצע חודש שבט (תחילת פברואר) בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אמצע חודש שבט (תחילת פברואר) שלאחר השמיטה
שקד ירוק מתחילת חודש אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד אמצע חודש סיוון (תחילת יוני) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת חודש אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד אמצע חודש שבט (תחילת פברואר) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אמצע חודש שבט (תחילת פברואר) שלאחר השמיטה
תאנה מאמצע חודש ניסן (אמצע אפריל) בשמיטה עד סוף חודש ניסן (אמצע אפריל) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מאמצע חודש ניסן (אמצע אפריל) בשמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
חנוכה שלאחר השמיטה
תות עץ מתחילת חודש אייר (תחילת מאי) בשמיטה עד אמצע חודש אייר (תחילת מאי) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מתחילת חודש אייר (תחילת מאי) עד אמצע חודש תשרי (תחילת אוקטובר) בתחילת השנה לאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
אמצע חודש תשרי (תחילת אוקטובר) בתחילת השנה שלאחר השמיטה
תות שדה מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – מאמצע חודש חשוון (אמצע אוקטובר) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור
תירס קלחים מאמצע תשרי עד חנוכה שלאחר השמיטה

קדושת שביעית - מתחילת השמיטה.

איסור ספיחין - מאמצע תשרי עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה.

אין ביעור
תמר מתחילת חודש אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד אמצע חודש תשרי (תחילת אוקטובר) שנה לאחר השמיטה (תשיעית) קדושת שביעית - מתחילת חודש אב (תחילת אוגוסט) בשמיטה עד פורים שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
פורים שלאחר השמיטה
תפוז מאמצע חודש אב (אמצע אוגוסט) בסוף השמיטה עד תחילת חודש אלול (אמצע אוגוסט) בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מאמצע חודש אב (אמצע אוגוסט) בסוף השמיטה עד תחילת חודש תמוז (אמצע יוני) בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
תחילת חודש תמוז (אמצע יוני) שלאחר השמיטה
תפוז סיני מאמצע חודש תשרי (אמצע אוקטובר) בסוף השמיטה עד תחילת חודש חשוון (אמצע אוקטובר) שנה וחצי לאחר מכן (תשיעית) קדושת שביעית - מאמצע חודש שבט בשמיטה עד סוף חודש אדר (אמצע מרץ) בשנה שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש אדר (אמצע מרץ) בשנה שלאחר השמיטה
תפוח מאמצע חודש אייר (אמצע מאי) בשמיטה עד אמצע חודש תמוז (תחילת יולי) שלאחר השמיטה קדושת שביעית - מאמצע חודש אייר (אמצע מאי) בשמיטה עד סוף חודש טבת (אמצע ינואר) שלאחר השמיטה.
אין איסור ספיחין
סוף חודש טבת (אמצע ינואר) שלאחר השמיטה
תפוחי אדמה מתחילת חודש טבת (תחילת דצמבר) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית ואיסור ספיחין – מתחילת חודש טבת (תחילת דצמבר) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה אין ביעור
תרד מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה קדושת שביעית – מתחילת השמיטה.
איסור ספיחין – בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
אין ביעור

© כל הזכויות שמורות לכושרות