מידע והלכה » טבילת והגעלת כלים » שימוש במכונות קפה ציבוריות

שימוש במכונות קפה ציבוריות

הרב יצחק דביר


במקומות ציבוריים רבים מוצבות מכונות קפה לשימוש הציבור, במקומות עבודה, בתי מלון, צימרים וכדומה. לעומת כלים ציבוריים אחרים שבהם שימוש שאינו מבוקר עלול לגרור בעיות כשרות רבות, מכונות הקפה בנויות ממערכות פנימיות ללא גישה להוספת תוספות שונות[1]. הוספת תוספות למערכת אפשרית בשני מקומות: א. הכנסת פולי קפה או קפסולות. ב. הכנסת חלב. (מכונות משוכללות יותר שבהן קיימת אפשרות לתוספות שונות, כגון: שוקו וכדומה, דורשות דיון נפרד). נדון בהשלכות של כל אחת מהן על כשרות המערכת.

קפסולות קפה – למיטב ידיעתנו כיום, פולי קפה או קפסולות קפה ללא תוספת טעמים אינם טעונים הכשר, וממילא רוב השימוש במערכת הינו כשר. משום כך במקומות עבודה המספקים לעובדים קפסולות ללא טעמים בלבד – מותר להשתמש במכונת הקפה בלא להכשירה.

לעומת זאת במכונות קפה בצימרים, שאיננו יודעים באלו קפסולות השתמשו קודם לכן, וכן במקומות עבודה שבהם כל אחד מביא מביתו את קפסולת הקפה, אנו חוששים שמא השתמשו בקפסולות המכילות חומרי טעם או אבקות חלב שאינם כשרים  (החשש קיים בעיקר בקפסולות מייבוא אישי), ועלינו להכשיר את מערכת הקפה לפני השימוש[2].

הכשרת המערכת תתבצע על ידי הוצאת כוס מים רותחים מן המערכת, במערכות חכמות שאינן מאפשרות את הפעלת המכונה כאשר אין קפסולה בתוכה, יש לרוקן קפסולה משומשת מתוכנה, ולהפעיל את המערכת כשהיא בתוכה[3].

כאשר ידוע בוודאות שבעשרים וארבע השעות האחרונות היה במכשיר שימוש בקפסולה שאינה כשרה, ניתן להכשיר את המכונה רק על ידי עירוב של סבון במכולת המים למשך הפעלה אחת. במכונות בעלות חיבור ישיר לברז המים  ההכשרה מורכבת יותר, ועל המהדרין להמנע מלהשתמש במכונה במקרה זה[4].

מערכת החלב – ברובן המוחלט של מכונות הקפה, החלב עובר דרך צנרת נפרדת מן המים והקפה. בארץ ניתן למצוא מעט מאוד חלב שאינו כשר, ומשום כך אין צורך להכשיר את מערכת החלב קודם השימוש. (גם המקפידים על חלב 'מהדרין' אינם צריכים להכשיר את המערכת[5], אך אם נותר חלב במכונה עליהם לוודא שהוא תואם את רמת הכשרות שאליה הם רגילים).

במכונות קפה שבצימרים ובבתי מלון בחו"ל, סביר להניח שהיה בעבר שימוש ב'חלב גוי', ולכן יש להכשיר את מערכת החלב לפני השימוש. זאת נבצע באמצעות הכנסת מים עם סבון לכד החלב, והפעלת המערכת פעם אחת.

 

 

[1] שתי בעיות שמהן אין לחשוש בשימוש במערכת עצמה: א. אין לחשוש שמא הכינו במכונה קפה בשבת, משום שבדיעבד הכלים אינם נאסרים. שו"ת כתב סופר סימן נ. ב. ואמנם במשנ"ב שיח, ס"ק ד אסר את הכלים, אך זה דווקא במשתמש במזיד, וכן אסור רק לאדם עצמו אך לא לאחרים. ב. גם אם גויים הפעילו את המכונה אין בעיה בכך, משום שלדעת רוב הפוסקים אין איסור בישולי גויים במשקאות חמים.

[2] השימוש בקפסולות עם אבקת חלב מצוי בפרט במכונות דולצ'ה גוטסו בהן ישנו שימוש נרחב בצימרים.

[3] בהגעלה חד פעמית, כגון בצימר או המקבל מכונת קפה מחבר שאינו שומר כשרות, ראוי להוסיף גם עירוי של מים מקומקום רותח על גבי מקום הקפסולה לאחר פתיחתו. (הסיבה לכך מחשש שמא בעת הפעלת המכונה המים אינם מגיעים לחלקים העליונים שבבית הקיבול של הקפסולה. אך לא חששנו לזה כאשר צריך באופן יומיומי להכשיר את המכונה במקום העבודה כדי להשתמש בה). 

ישנן מכונות מסחריות שאין אפשרות להפעילן גם באמצעות קפסולה מרוקנת, לרוב מכונות אלו משמשות להכנת קפה ללא טעמים בלבד, אך במקום הצורך ניתן להסתמך על הגעלת המכונה יחד עם קפסולה מלאה בתוכה (רצוי קפסולה משומשת שטעמה קלוש).

[4] כאשר הכלי 'בן יומו' אין אפשרות להגעילו ללא תוספת חומר פוגם. אך כאשר ישנו שימוש בקפסולה יחידה לדעת הרב לבנון שליט"א יש מקום להקל, שכן יתכן שבמים יש פי שישים מחומר הטעם המעורב בקפה, (ולחנ"ן אין צורך לחשוש כיון שאין איסור ודאי).

[5] החלב שאינו מהדרין בארץ הוא משום 'חלב שבת', כמובא לעיל הכתב סופר מיקל בבליעת כלים במקרה זה, ולכן אין צורך להכשיר את המכונה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות