מידע והלכה » מערך הכשרות » כשרויות חו"ל

כשרויות חו"ל

רבני כושרות


למעבר למדריך הכשרות המלא בחו"ל

ברחבי העולם פועלים למעלה מ1200 גופי כשרות ברמות כשרות שונות. גופי כשרות אלו נאלצים להתמודד עם מציאות מורכבת וקושי רב להשגיח היטב על כל חומרי הגלם ותהליכי הייצור, משום כך ישנם שני הבדלים מרכזיים בין גופי הכשרות בארץ לאלו שבחו"ל:

א. רמת כשרות חומרי הגלם - גופי הכשרות בחו"ל נאלצים פעמים רבות להסתמך על שיטות דחוקות ואף דעות יחיד שאינן מקובלות על פוסקי ההלכה בארץ, למשל: חדש בחו"ל, חלב נכרי, בישולי עכו"ם (האסורים גם לשיטת הרמ"א), חרקים במזון ועוד.

ב. אופן ההשגחה - מערכות כשרות רבות בחו"ל אינן ממנות משגיח מטעמן שיפקח על תהליך הייצור (הכשרת המפעל, בדיקה מחרקים, בישול ישראל ועוד), אלא מסתמכות על בדיקה ראשונית של הליך הייצור וחומרי הגלם, מתוך אמונה שהחברות אינן משנות אותו במהלך הזמן.

הרבנות הראשית לישראל אינה עוסקת בנתינת הכשר על מוצרים המיוצרים בחו"ל (מלבד שחיטת בשר). כאשר על מוצר מסומן "באישור הרבנות הראשית לישראל" אין זו השגחה של הרבנות הראשית, אלא אישור על כך שמדובר במערכת כשרות אמיתית ולא בזיוף. את קבלת האישור מתנה הרבנות הראשית לישראל בכך שבמוצרים אלו אין חשש לאיסורי חדש, חלב נכרי, או בישולי עכו"ם. מעבר לזה הרבנות אינה מתערבת בנהלי גופי הכשרות, ואינה מפקחת עליהם.

אנחנו בכושרות לא בדקנו באופן אישי את גופי הכשרות בחו"ל, ועל כן איננו יכולים להמליץ עליהם. אולם מעדויות של מומחי כשרות עולה כי ישנן מספר מערכות כשרות המשגיחות ברמה גבוהה: (מלבד לגבי ירק עלים- לחברות ירק עלים מומלצות לחץ כאן)

  • בד"צ איגוד הרבנים ועסטהיים - 
  • הרב מ.מ וייסמנדל - 
  • בד"צ עדת ישורון ציריך - 
  • וואלאווע הרב נחום אפרים טיטלבוים - 
  • הכשר CRC רק מניו יורק -  קונגרס רבני מרכזי
  • קהילת החרדים הרב מאיר איליאוויטש - 
  • כדתיא הרב דוד גרינהויז - 

 

בענין כשרות משקאות חריפים לחץ כאן

למנוע חיפוש מוצרי יבוא מאושרים לחץ כאן

© כל הזכויות שמורות לכושרות