מידע והלכה » נושאים נוספים » כושרות לחקיקה - ניירות עמדה וחוקים

כושרות לחקיקה - ניירות עמדה וחוקים

במסגרת הפעילות לקידום הכשרות במדינת ישראל. עמותת כושרות מפעילה מערך מחקר והסברה העוסק בין היתר בבניית ניירות עמדה והצגתם בוועדות הכנסת בממשלה ובבתי המשפט בדיונים הרלוונטיים.
לעיונכם ניירות עמדה שהוצגו בפעילויות השונות בכנסת בממשלה ובבתי המשפט:
 

פעילות פרלמנטרית וממשלתית:


 דו"ח חצי שנתי לרפורמת הכשרות שלב א

 הצעת חוק לתיקון רפורמת הכשרות 

 דיון שני מחירי העופות

 נייר עמדה לקראת דיון על ענקית המזון

 הכרה בגופי כשרות פרטיים

 הכרה בגופי כשרות פרטיים 2

 הועדה הבין משרדית לענייני כשרות

 פתיחת האזור הגאוגרפי

 הצעת חוק כללים אחידים בכשרות

 כללים אחידים בכשרות

 איסור הונאה בכשרות תשע"ו

 פתיחת מסעדות כשרות בשבת

 הצעת חוק רשות לאומית לכשרות

 קשיים ביישום רפורמת הקורנפלקס

 מתווה + תקציב

 כשרות לישראל

 הערות לחוק רשויות לכשרות אזורית

 מכתב לחברי הועדה לביקורת המדינה

 

 

פעילות משפטית:


 בקשת כושרות להצטרף כידידת בית המשפט

 

פעילות להגינות בתקשורת:


 קבילה לתאגיד השידור בעקבות כתבה על "השגחה פרטית"

 קבילה לתאגיד השידור בעקבות כתבה על הרבנות

 שטח הפקר "כאן"

 

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות