הפרשת תרומות ומעשרות מורכבת משלבים שונים, על מנת שההפרשה תחול ישנו צורך להבין את השלבים השונים, ולוודא שהם מתבצעים כראוי.

בכל שלב יש לקרוא ולהבין את ההערות שמופיעות בתחתית הדף. בפעם הראשונה יש להקדיש לכך פנאי, אך עם הזמן נכיר את שלבי ההפרשה ונוכל להפריש במהירות.

 

 בחר את המציאות הרצויה:

© כל הזכויות שמורות לכושרות