מידע והלכה » חרקים במזון

האם מותר לטחון פירות נגועים לשייקים?
חיוב עיון בבדיקת חרקים
סרטונים- גודל החרק האסור
אלו תולעים אסורות?
המדריך לבדיקת חרקים במזון
האם אבותינו אכלו תותים?
שטיפת ירק עלים בשבת
הרב לבנון על מעבדת החרקים של כושרות
כנימות בפרי הדר
האם פיקוח מחרקים הוא למהדרין בלבד?
טבלת נגיעות תולעים בדגים
איסורם של תולעים וחרקים קטנים
כיצד לבדוק את צפיפות נפת הקמח?
למה לקנות ירק 'גוש קטיף'?
האם טוב לברר מה הנגיעות במינים שאינם מוחזקים? האם יש מתעסק באכילת תולעים?
שטיפת ירק עלים בחומר חיטוי או 'סטרילי'
תולעים במזון, אז והיום - סקירה היסטורית האם בימי קדם הייתה מצויה הנגיעות כמו שידועה בימינו?
למה חשוב לקנות ירק עלים מהמומלצים? תוצאות בדיקות ירק עלים ממעבדת כושרות
תוצאות ממעבדת החרקים של כושרות
פירות ומוצרים בני י"ב חודש
צפיפות הרשת האידיאלית לבדיקות חרקים
עיבוד מינים נגועים בחרקים
חרקים ברסק עגבניות - דיון הלכתי
עדכון המלצה על רסק עגבניות
בדיקה ונקיון מחרקים בשבת האם מותר לנקות תותים בשבת? להכניס עלי תה למסננת בשבת? והאם מותר להשרות חסה או ירק עלים בשבת?

© כל הזכויות שמורות לכושרות