במה לכשרות » שטיפת ירק עלים בחומר חיטוי או 'סטרילי'

שטיפת ירק עלים בחומר חיטוי או 'סטרילי'

מעבדת כושרות


לאחרונה התפרסם מחקר על שיטות ניקוי של ירק עלים המשווק ללא פיקוח מחרקים ומריסוסים. תוצאות המחקר התירו את השימוש בירק עלים מן השוק (שאינו מפוקח!) לאחר השרייה בתרכיז לשטיפה ניקוי וחיטוי של פירות וירקות.

אנו במעבדת "כושרות" בודקים מזה כמה שנים ירק עלים המפוקח מחרקים וירק עלים שאינו מפוקח מחרקים.

מלאכת בדיקת ירק העלים היא מלאכה ייחודית המצריכה מומחיות רבה, כפי שכותב המשנה ברורה סימן תע"ג ס"ק מב':  "אכן כתבו, שבמין חזרת (הינו שאלאטי"ן) מצוי מאוד בימי הפסח תולעים קטנים שאינם ניכרים לחלושי עין, על כן מי שאין לו אנשים מיוחדים בעלי יראה שיבדקנו כראוי, טוב יותר ליקח תמכא (שקורין חריי"ן)... כי חלילה להיכשל בלאו משום קיום מצות עשה דרבנן"

תוצאות הבדיקות שלנו מעידות על כך שישנם חרקים שאינם יורדים בשטיפה באמצעות  חומר הניקיון הנ"ל, כמו"כ בתקופות רבות בחלק גדול מירקות העלים מצוי זבוב המנהרות הנמצא בתוך עובי העלה. ואינו ניתן להסרה בשטיפה. גם הרבנות הראשית לישראל וועדי כשרות שונים פרסמו שע"פ בדיקות שלהם החומר לא יעיל בהסרת כל סוגי החרקים.

כמובן שהחרקים האסורים באכילה הם חרקים הנראים בעין אנושית.

בנוסף מצאנו שעל ירק עלים מן השוק ישנם  פעמים רבות שאריות חומרי הדברה בכמויות גדולות מעל התקן המותר, בשל הגידול ללא פיקוח מסודר.

חשוב לדעת שע"פ נהלי  הכשרות  של הרבנות הראשית לישראל מותר לשווק ירק עלים תחת החותמת: "ללא חרקים" גם כשיש בו כמות חרקים היורדת בהשרייה ושטיפה אחת.

 המלצתנו לציבור לרכוש ירקות עלים מחברות מוכרות ומוסמכות הנקיים משאריות חומרי הדברה.(רשימה ניתן למצוא באתר האינטרנט של "כושרות") בירקות עלים אלו, די  בהשריה במי סבון ובשטיפה אחת תחת זרם מים.

 

יאכלו ענוים וישבעו!

© כל הזכויות שמורות לכושרות