מידע יישומי - במה לכשרות

מה דין קוסמטיקה בפסח? הרב יגאל קמינצקי
האם סיגריות צריכות הכשר לפסח? הרב דב לנדאו
מהם קטניות בפסח? הרב יהודה עמיחי
מנהגי העדות בפסח הרב דב ליאור
תיעוד פעילות מחלקת ההונאה בכשרות
באדיבות ערוץ 7
מה דין הקנולה? הרב זאב ויטמן
מתוך נתיב החלב ב
בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים הרב משה כ"ץ
ברכת האילנות הלכה למעשה הרב יהודה עמיחי
ברכת האילנות מכון התורה והארץ
חודש ניסן הגר"מ מרדכי אליהו זצ"ל
מתוך קול צופייך 445
קריאת המגילה הגר"ד ליאור שליט"א
מהלכות חודש אדר תשע"ג מו"ר הרב אליקים לבנון
זכר למחצית השקל
באדיבות מכון התורה והארץ
חודש אדר הגר"ד ליאור שליט"א
טו´ בשבט בהלכה הגר"ד ליאור שליט"א
מעבדת החרקים - מכון התורה והארץ
שבט תשע"ג
תקציר הלכות טו´ בשבט הרב יהודה עמיחי
´ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו´ (משנה ראש השנה פ"א מ"א). על משמעות ט"ו בשבט לעניין שנות ערלה ולעניין תרומות ומעשרות, ותקציר מנהגי ט"ו בשבט
שאריות חומרי הדברה בירק עלים אגרונום יוסי אושר
פורסם בקובץ "לאמונת עיתיך" 98
כשרות ממלכתית: בין חזון למציאות הרב משה כ"ץ
הרבנות הראשית קבעה נהלים ברורים אך המבנה של מערך הכשרות איננו מאפשר לה לאכוף אותם. החזון רחוק ממימוש פורסם במקור ראשון מוסף צדק
מערך אכיפת הונאה בכשרות הרב רפי יוחאי
הופק בהשתלמות למורי תורה שבע"פ והלכה בחמ"ד ע"י משרד החינוך ומט"ח.

© כל הזכויות שמורות לכושרות