במה לכשרות » ברכת האילנות

ברכת האילנות

מכון התורה והארץhttp://www.youtube.com/watch?v=7pXJnDVliMw

© כל הזכויות שמורות לכושרות