במה לכשרות » מעבדת החרקים - מכון התורה והארץ

מעבדת החרקים - מכון התורה והארץ

 

זהירות מחרקים בשבעת המינים

 

לקראת ט"ו בשבט הננו מפרסמים את נתוני נגיעות החרקים בשבעת המינים כפי שעולה מהבדיקות שנעשו במעבדת החרקים שליד מכון התורה והארץ, במהלך מספר שנים.

א.      פירות שנמצאו נגועים:

תאנים נבדקו 238 פירות ונמצאה נגיעות של  כ- 30%.

תותים נבדקו 386 פירות, ונמצאה נגיעות של 6% בשטיפה ראשונה, לאחר שטיפה ראשונה ישנה ירידה משמעותית ונמצאו כ 3%, לאחר שטיפה שניה נמצא 0.3% נגיעות.

תמרים יבשים  נבדקו 865 פירות ונמצא נגיעות ב- 3%.

משמש  נבדקו כ-5 ק"ג ונמצא נגיעות ב- 5% מהפירות.

ב. פירות שלא נמצאה בהם נגיעות:

שזיף, חמוציות, צימוקים, אננס, פפאיה.

ג. מניתוח הנתונים עולה שישנה התרבות חרקים בכל מקום שהאחסון איננו בתנאים טובים, והמוצר נמצא על המדף  הרבה זמן. על כן יש להשתדל לקנות מוצרים טובים שאוחסנו במקומות שיש בהם תחלופה גבוהה של הפירות.

ד. הנתונים שנמסרו הם מפירות הארוזים בשקיות לאכילה, בפירות המשווקים בתפזורת בדרך כלל יש נגיעות גבוהה יותר.

ה. מבדיקת מקום המצאות החרקים עולה שיש חרקים שהם חיצוניים ויורדים בשטיפה, ועל כן מומלץ מאד קודם הגשת פירות טו בשבט לשטוף את הפירות במים חמים, דבר שמקטין  הנגיעות של הפירות.

ד. הנחיות לבדיקת שבעת המינים:

  1. זית -  אם יש כתמים (שלא נוצרו מלחץ) חומים או שחורים, או נקב קטן, יש לפתוח בסכין ולוודא שאין בו נגיעות.
  2. תמר – אם הוא לח יש לבדוק שהפרי שלם, ואין צורך בבדיקה נוספת. תמר יבש יש לפתוח לאורכו: מוציאים את הגרעין ובודקים בעין משני צדדיו, אם יש פירורים קטנים או חורים יש  לחתוך את האזור הנגוע או להשליך את כל התמר. יש בתמר גבישים לבנים שהם סוכרים ואין בהם חשש חרקים.
  3. צימוקים – יש להשרותם במים חמים, לאחר שהצימוק מתרחב יש לבחוש את המים, ולבחון שאין חרקים צפים על המים. (כך גם בדיקת השזיפים והמשמשים).
  4. תאנה –  כשהיא יבשה  החרקים מצויים בה, והבדיקה קשה מאוד, על כן עדיף להימנע מאכילתה. מי שמאוד חשובה לו אכילת תאנים, צריך תחילה לשטוף את התאנה, לשפשף אותה מבחוץ היטב בכל קפל, ולאחר מכן לחתוך את התאנה, להסיר את מקום הפתח, ולבדוק את מרקמה. כל מקום שהוא כהה יותר, או שחור יותר מהרגיל יש לחתוך ולהסיר.
  5. רימון – אם יש בקליפתו נקבים או גוון כהה, יש לפותחו ולבדוק היטב בהתבוננות. מסירים את כל החלקים שיש בהם חששות. יש להיזהר שלא ידבקו לידיים כנימות הדבוקות על הפרי. 
  6. הסרת כנימות ושפשוף פירות ממזיקים - יש לעשות בערב שבת, שלא לבוא לידי איסור בורר. מותר לשטוף את הפירות מריסוסים ומאבק בשבת סמוך לאכילה.
  7. אם מצא חרק בפרי, יש לחתוך את מקום החרק עם חלק מהפרי הראוי לאכילה.
  8. תות שדה יש להסיר את העלים וחלק הפרי הסמוך לעלים. לאחר מכן לשטוף לפחות פעמיים את הפרי במים עם סבון.

 

 

"ויאכלו ענוים וישבעו"

© כל הזכויות שמורות לכושרות