מידע והלכה » מצוות התלויות בארץ

הלכות הפרשת חלה אלו עיסות חייבות בהפרשה, מהי כמות הקמח שחייבת בהפרשת חלה, כמה צריך להפריש, ועל מה צריך להקפיד בעת ההפרשה?
תקציר הלכות הפרשת חלה - הרב אליקים לבנון
מאלו עיסות ישנה חובה להפריש חלה?
נוסח הפרשת תרומות ומעשרות
הלכות ערלה אלו אילנות כלולים באיסור ערלה, מתי צריך לחשוש לפירות ערלה בשוק, וכיצד סופרים את שנות הערלה?
הפרשת תרומות ומעשרות מראש מתוך הלכות הארץ, הלכות תרומות ומעשרות עמוד 37-39
מאמרים וסרטונים נוספים מבמה לכשרות
מה חייב בתרומות ומעשרות ומה פטור? באדיבות מכון התורה והארץ
מעשר עני - מה זה אומר לנו?
הפרשת תו"מ בזיתים מגידולים שונים
מדור שמיטה
סרטון - איך מפרישים תרומות ומעשרות?
איסור אכילת 'חדש'
כיצד לכלות את התרומה?
זמני קדושת שביעית וביעור בשיחי תבלין
הדרכה לניהול מטבע מעשר שני
מעשר שני
כשרות יין מכרם אקולוגי
הפרשת חלה משתי אריזות קמח
הלכות ביעור ווידוי מעשרות
מידה להפרשת חלה בקמחים שונים
רכישת פירות שאינם מעושרים
אגרת תקנה - שלא תעקר שביעית
הלכות נטע רבעי

© כל הזכויות שמורות לכושרות