מידע והלכה » מצוות התלויות בארץ » מידה להפרשת חלה בקמחים שונים

מידה להפרשת חלה בקמחים שונים

הרב יצחק דביר


משקל מה שמחזיקה מדה זו הרי הוא משתנה בהשתנות הדבר המדוד, לפי שאין כובד השעורים והחטים שוה, וכן לא כל סוגי הקמח משקלן שוה אף על פי שהן ממין אחד, ולא השמיעונו שעור חלה במשקל אלא במדה כמו שאתה רואה. וכל מי שנותן שעור חלה במשקל הרי זה טועה וטעותו ברורה מאד.

הרמב"ם בפירוש המשנה (חלה ב, ו)

הקמח הלבן הוא הקמח הנפוץ ביותר, אך בשנים האחרונות גוברת והולכת המודעות לתזונה בריאה, ובעקבותיה מתרבה השימוש בקמחי דגן נוספים. שיעורי החיוב לחלה בקמח לבן ידועים ומוכרים לציבור, אך משקלים אלו אינם מתאימים לקמחים אחרים (כדוגמת קמח מלא או כוסמין), ולא נקבעו להם מידות משקל הלכתיות חד-משמעיות שבהן חלה חובת הפרשת חלה. המשתמשים בקמחים אלו נותרו במבוכה: מאיזו כמות חלה עליהם חובה להפריש חלה, ומאיזו כמות יוכלו לברך על ההפרשה?

הפתרון לבעיה - פשוט וקל: קופסת מידה למדידת נפחם של הקמחים השונים, שבעזרתה אפשר לדעת בקלות האם כמות הקמח שאנחנו משתמשים בה מחוייבת בהפרשת חלה.

 

רקע הלכתי


חיוב הפרשת חלה נקבע על פי כמות קמח בנפח של "עשירית האיפה". כדי להקל על הציבור הרגיל לקנות את הקמח הלבן לפי משקל, חישבו הפוסקים את המשקל של הקמח הלבן המתקבל כשמשתמשים בכמות הנפח האמורה לעיל:

לדעת האשכנזים - עיסה שיש בה 1.2 ק"ג קמח יש להפריש בלא ברכה, ומ-1.66 ק"ג יש להפריש בברכה (לדעת החזון איש יש להפריש בברכה רק ממשקל 2.250 ק"ג).

לדעת הגר"ע יוסף - יש להפריש בלא ברכה מ-1.2 ק"ג, ומ-1.55 ק"ג יש להפריש בברכה.

לדעת הגר"מ אליהו - יש להפריש בלא ברכה מ-1.66 ק"ג, ומ-2.486 ק"ג יש להפריש בברכה.

בשנים האחרונות גדל מאוד השימוש בקמחים המיוצרים מדגנים שונים, כמו כוסמין, שיפון, שיבולת שועל, קמח שעורה ועוד. משקלם הסגולי של הקמחים אינו זהה למשקל של הקמח הלבן, ולעיתים אפשר למצוא הבדלים גם בין קמחים מאותו סוג, בהתאם לדרך הטחינה (קמח מלא, 70%, וטחינה רגילה). 

כדי לדעת מהו שיעור החיוב בקמחים אלו, יש למדוד אותם במידה המקורית – מידת הנפח. השיטה המקובלת בשיעורי התורה היא שיטתו של הגרא"ח נאה, ולפיה קמח הממלא נפח של 2.5 ליטר (2500 סמ"ק) מתחייב בהפרשת חלה בברכה. את המדידה אפשר לבצע בכל כלי מדידה מתאים, אך הואיל ולא בכל בית יש כלי זמין לצורך מדידה זו, אנו מציעים להשתמש בכלי המצורף המיועד ומותאם לצורך חישוב זה - "כמהקמח".

 

הוראות שימוש


יש למלא את הכלי בקמח ולבדוק:

  • אם הקמח ממלא כמעט את הכלי (עד לקו האדום) - יש להפריש חלה בלא ברכה. 
  • כדי להתחייב בהפרשת חלה בברכה - יש למלא את הכלי בקמח עד לקו האדום, ולנער בעדינות את הקופסא כדי לצמצם את נפח הקמח (אין צורך לדחוס אותו בידים). לאחר הניעור יש לבדוק שהקמח עדיין ממלא על לקו האדום, ולהוסיף מעט קמח במידת הצורך. כמות קמח כזו מחייבת הפרשה בברכה.

*הנוהגים כחזו"א או כגר"מ אליהו מפרישים בברכה משיעור גדול יותר.

 לרכישה והזמנות

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות