מידע והלכה » מצוות התלויות בארץ » תקציר הלכות הפרשת חלה - הרב אליקים לבנון

תקציר הלכות הפרשת חלה - הרב אליקים לבנון

מו"ר הרב אליקים לבנון


לרשימת הבצקים השונים החייבים ופטורים מחלה לחצו כאן

1. קמח בשיעור של 1.700 ק"ג, שנילוש במים ונעשתה ממנו עיסה העתידה להיאפות, מפרישים מעיסה זו חלה בברכה (יש הסוברים שרק מ- 2.400 ק"ג קמח מפרישים בברכה).
שיעור 1.7 ק"ג הוא מקמח לבן, (נפח 1.7 ק"ג הוא כ- 2.4 ליטר) אולם, קמח מלא, הכבד יותר, מתחייב בהפרשת חלה ממשקל של כ- 2 ק"ג קמח (שאף הוא בנפח של 2.4 ליטר).
2. בלילות שונות מצטרפות לפני האפייה או לאחריה.
3. במקרה של שני בצקים שבשניהם יש שיעור קמח המספיק להפרשת חלה, ורוצים להפריש חלה על שניהם יחד, אם שניהם מונחים לפנינו, אין צריך לצרפם, ומפרישים מאחד על שניהם. אם רוצים להפריש מאחד ולאחר זמן להפריש מהשני, מברכים פעמיים.
4. בצקים מטעמים שונים (למשל מתוק עם מלוח, מתוק עם חריף וכד') אינם מצטרפים. כלומר, אם אין שיעור להפרשת חלה בבצק מטעם אחד לבדו, הבצק מהטעם השני אינו מצטרף להשלים. אך אם יש באחד מהם שיעור, מחברים אליו את השני ומפרישים מהבצק הגדול על הכול, כולל הבצק הקטן.
5. בצק שיש כוונה לחלקו לאחרים או לאפות אותו ולחלקו לאחרים, עין לקמן סעיף 8.
6. בצק נוזלי, כמו עוגה בחושה, אשר מכיל קמח במשקל 1.7 ק"ג – אם אופים בתבנית או מנג'ט, או מטגנים בשמן דק (כמו חביתה), חייב בהפרשה בברכה.
7. בצק מטוגן או מבושל:
אם הבצק מטוגן בשמן עמוק, דינו מבושל, והדין הוא:
- בצק סמיך שאפשר ללוש אותו – חייב בהפרשת חלה. אולם הואיל ויש בכך מחלוקת יש להפריש בלי ברכה.
- בלילה רכה, נוזלית (לדוגמא נטיפים), המבושלת או המטוגנת בשמן עמוק פטורה מהפרשת חלה.
8. בצק שמחלקים אותו ואח"כ אופים אותו:
עיקר חיוב הבצק בחלה הוא, כאשר הבצק עצמו מכיל קמח במשקל 1.7 ק"ג, וגם כל הכמות נאפת כלחם אחד. בד"כ לפני האפיה מחלקים את הבצק לחתיכות, כך שכל אחת אין בה שיעור קמח זה, וחובת ההפרשה היא כדלהלן:
א. מאפיה, או קונדיטוריה האופה לחמים, עוגות, לחמניות, וכד', למרות שהבצק נחלק לבצקים קטנים, הכל חייב בהפרשת חלה, בברכה.
ב. אשה המכינה בצק שיש בו שיעור להפרשה, ומחלקת אותו ואופה לחם או לחמניות קטנות, כדי להשתמש לצורך בני ביתה, חייבת בהפרשת חלה בברכה.
ג. אשה המכינה בצק, בשיעור הפרשה ומחלקת אותו ואופה לחמים, לחמניות, עוגות, על מנת לחלקם לאחרים (למשל: למשלוחי מנות), עיסה זו פטורה מהפרשת חלה, אולם, מאחר ויש ספק קל בפוסקים, תפריש בלא ברכה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות