כלים המשמשים באופן קבוע לאחסון קר בלבד - לשיטת הספרדים אין צורך להגעילם. לשיטת האשכנזים במידה ושהו בכיור חמץ, או הודחו יחד עם כלי חמץ - יש להגעילם בכלי מים מבעבעים.

 

כלים המשמשים גם לאחסון חם - לשיטת הספרדים יש לערות עליהם מים מקומקום רותח (פרט לכלי זכוכית). לשיטת האשכנזים במידה ושהו בכיור חמץ, או הודחו יחד עם כלי חמץ - יש להגעילם בכלי מים מבעבעים.

 

כלים המשמשים לחימום מאכלים במיקרוגל - חובה להגעילם בכלים מים רותחים. (לספרדים - פרט לכלי זכוכית).

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות