על גבי המנגל מצוי שמשתמשים עם חמץ גמור, כגון בהכנת קבב, קציצות וכד' וכן לעיתים אופים עליו פיתות ומאפים.

לכן, יש לנקות עד כמה שאפשר את רשתות המנגל, וכן את הבסיס ואת מכסה המנגל. (אם מתקשים בנקיון מוחלט של המנגל רצוי להמנע מלהשתמש בו בפסח).

את הרשתות יש ללבן בליבון חמור בעזרת מבער. רשת קבועה שלא ניתן ללבנה - לכתחילה אין להשתמש בה אלא להניח על גביה רשת נוספת בימי הפסח.

לבסוף יש להבעיר את המנגל בחום המקסימלי, ולהשאירו סגור כ-15 דקות.

© כל הזכויות שמורות לכושרות