הכשרת הכיריים לשימוש בפסח מורכבת מכמה שלבים:

החצובה -

בדרך כלל ישנו קושי גדול לנקות את החצובות לפסח, לכן רצוי  להשתמש בחצובות נפרדות לפסח.

אם מעוניינים להכשיר ולהשתמש באותן החצובות: לשיטת הספרדים מן הדין די לנקותם היטב ולהגעילם במים רותחים המונחים על האש. לשיטת האשכנזים יש ללבן את החצובה ליבון קל (על ידי הכנסת כל החצובה לאש למשך כמה דקות). לכתחילה רצוי שגם ספרדים יכשירו את החצובה באש, וכך נוודא שלא נותרו שאריות שלא נשרפו על גבי החצובות.  


המבערים -
יש לנקותם היטב קודם הפסח.


המגש שמתחת למבערים -
ראוי לכסותו בנייר כסף עבה.


כיריים חשמליות (או קרמיות) -
יש לנקותן היטב, ולהפעיל את גופי החימום כחצי שעה בחום המירבי. על החלקים שמחוץ לגופי החימום יש לערות מים רותחים, ולכסותם בימי הפסח.

בכיריים קרמיות מזכוכית - לספרדים – הנוהגים כגר"ע יוסף - ינקו את המשטח היטב לפני הפסח, ודי בכך.

לנוהגים כבן איש חי והגר"מ אליהו – לכתחילה יש להמנע משימוש בכירים אלו בפסח. ולכל הפחות יש להגעילן כפי שכתבנו לבני אשכנז.

 

כיריים אינדוקציה - 

ישנן אפשרויות שונות להשתמש בכיריים אינדוקציה כשהן מכוסות (יש משטחי סיליקון עמידים לחום ומיוחדים לכך) דרך זו הינה הדרך המועדפת לשימוש באינדוקציה בפסח. (לפי הוראות היצרן אין לכסות בנייר כסף). במידה ולא מוצאים כיסוי מתאים יש להכשיר את הכיריים כדלהלן:

לאשכנזים - יש להמתין 24 שעות בלא גלישה של חמץ, לחמם על גבי הכיריים סיר ריק לחום גבוה, ולהעבירו על פני כל המשטח תוך כדי עירוי של מים מקומקום רותח במקביל.

לספרדים – הנוהגים כגר"ע יוסף - ינקו את המשטח היטב לפני הפסח, ודי בכך.

לנוהגים כבן איש חי והגר"מ אליהו – לכתחילה יש להמנע משימוש בכירים אלו בפסח. ולכל הפחות יש להגעילן כפי שכתבנו לבני אשכנז.

 

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות