יש הסוברים שלכתחילה אין להשתמש בפסח באותו מדיח כלים שמשתמשים בו כל השנה.

מי שמעוניין לסמוך על המקילים ולהכשיר את מדיח הכלים ינהג כדלהלן:

את גוף המדיח יש לנקות היטב (עדיף לנקות גם את הפילטר לפני ההפעלה), להמתין 24 שעות מעת השימוש האחרון, ולאחר מכן יש להפעיל את המדיח עם חומר ניקוי לתוכנית מלאה בטמפרטורה הגבוהה ביותר.

לאחר מכן יש להוסיף מלח מדיח חדש.
את הרשתות והסלים יש לנקות היטב, להמתין 24 שעות מהשימוש האחרון, ולהגעילם בכלי מים מבעבעים המונח על האש.

© כל הזכויות שמורות לכושרות