הנחיות להכשרת המטבח לפסח

  • בכל מקום שכתוב להגעיל את הכלים במים - הדבר אפשרי גם בכלי חמץ, ובתנאי שהכלי נקי ואינו בן יומו (כלומר: לא היה בשימוש 24 שעות).
  • כל האמור כאן לגבי כלים שרוצים להשתמש בהם גם בפסח. כלים שאין בכוונתו להשתמש בהם בפסח, יש לנקותם מחמץ ממשי ולהצניעם עד לאחר הפסח, אך אין צורך להכשירם.

© כל הזכויות שמורות לכושרות