הנחיות להכשרת המטבח לפסח

בכל מקום שכתוב להגעיל את הכלים במים - ניתן להרתיח את המים גם בכלי חמץ, ובתנאי שהכלי נקי ואינו בן יומו (כלומר: לא היה בשימוש 24 שעות).

ההכשרה המפורטת בדף זה מתייחסת לכלים שמעוניינים להשתמש בהם בפסח. כלים שאין כוונה להשתמש בהם בפסח, די לנקותם מחמץ ממשי ולהצניעם עד לאחר הפסח.

למנהג האשכנזים את פעולות ההכשרה במים ניתן לבצע רק עד כניסת החג.

לנוחיותכם: תיבת חיפוש בצד הימני של הדף.

© כל הזכויות שמורות לכושרות