על מנת לנקות מומלץ לרוקן את המקרר מכל מוצריו, לפרק את מדפי המקרר, ולשטוף אותם בנפרד.

כשהמקרר פנוי נוכל בקלות לקבל גישה לכל חלקי המקרר ולשפשף את דפנותיו באמצעות חומר ניקוי (שינוי צבע שאינו יורד בשפשוף אינו חמץ).
תשומת לב מיוחדת יש לתת לגומי האוטם את הדלת שבחריציו נאספים פירורי חמץ, אפשר לסלק אותם בקלות באמצעות מברשת שיניים.

אין צורך לפרק חלקים מן המקרר שאינם מיועדים לפירוק, כגון: תחתית המקפיא, גם אם דרך הנקבים רואים שמצויים תחתיה פירורים.

אם גם לאחר הנקיון אנו ממשיכים לאחסן במקרר מוצרי חמץ – יש להקפיד על איחסונם בכלים סגורים ונקיים. בנוסף מומלץ לכסות את מדפי המקרר ולהסירם לפני הפסח.

 

מתקן לקוביות קרח - יש לנקות היטב ודי בכך. במידה ומקפיאים בו מים עם תרכיז - יש להגעילו במים רותחים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות