מחמת מורכבותם של כלים אלו ישנו קושי בנקיונם המוחלט, ולכן יש הנמנעים מלהכשיר כלים אלו לפסח.
כאשר מצליח לנקותם היטב ומעונין להכשירם: 
אם משתמשים בהם במהלך השנה למאכלי חמץ חמים או חריפים - אחר הנקיון יש להמתין 24 שעות ולהגעיל את החלקים המתפרקים והקערות בכלי מים רותחים המונח על האש.
אם משתמשים במהלך השנה במיקסר לצורך לישת עיסה, יש להגעיל את הקערה במים רותחים, ולכתחילה אשכנזים נהגו ללבן את וו הלישה ואת הקערה (אם מדובר בקערת מתכת).

בלנדר מוט, שרגילים להכניסו לתוך סירים שהיו על האש - יש להכשיר גם את חלקו העליון, ולכן יש להמנע מלהשתמש בו בפסח. במקום צורך גדול יש לעטוף את החלק העליון בניילון נצמד וכך להשתמש בפסח.

הערה - במידה ובטוחים שלא השתמשו בכלים אלו מעולם מאכלים חמים וחריפים, וכן לא היו בכיור כששפכו בו חמץ חם, ולא במדיח כלים - הם אינם חייב בהכשרה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות