מחמת מורכבותם של כלים אלו ישנו קושי בנקיונם המוחלט, ולכן יש הנמנעים מלהכשיר כלים אלו לפסח.
כאשר מצליח לנקותם היטב ומעונין להכשירם: אם לא השתמשו בהם במהלך השנה למאכל חמץ חם או חריף, אין צורך בהכשרה נוספת. 
אם משתמשים בהם במהלך השנה למאכלי חמץ חמים או חריפים - אחר הנקיון יש להמתין 24 שעות ולהגעיל את החלקים המתפרקים והקערות בכלי מים רותחים המונח על האש.
אם משתמשים במהלך השנה במיקסר לצורך לישת עיסה, יש להגעיל את הקערה במים רותחים (אם מדובר בקערת מתכת יש ללבנה), וללבן באש את וו הלישה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות