חציליה שהשתמשו בה על חצובות הגז צריכה ליבון באש עד שתתאדם (מפני שבדרך כלל הכיריים אינן נקיות).

© כל הזכויות שמורות לכושרות