לעיתים במהלך השנה מונחים על התחתיות סירים שמעט מלוכלכים מבחוץ ולכן יש להכשירן לצורך שימוש בפסח.

יש לנקות אותן לחלוטין, ולאחר מכן - הטוב ביותר להכניסן לתוך סיר או קומקום עם מים מבעבעים. במידה והדבר אינו אפשרי אפשר להסתפק בעירוי של מים מקומקום רותח עליהן.

תחתיות שאינן עומדות בהכשרה זו - יש להצניע עד לאחר הפסח. 

© כל הזכויות שמורות לכושרות