ההוראות דלהלן למכונת ברד סטנדרטית:

אם תמיד מקפידים לנקות את המכונה בסיום השימוש יש לנקות אותה היטב, בגלגלי השיניים, בגומיות שבחיבורים, ומותר להשתמש בה בפסח.

במידה ובמהלך השנה לעיתים נותר מיץ בתחתית המיכל יותר מ24 שעות - לאחר נקיון היטב יש לחבר את המיכל, ולמלא אותו במים למשך 24 שעות. לאחר 24 שעות (לפחות), יש לרוקן את המיכל, ולמלאו שוב במים חדשים למשך 24 שעות. כך יש לנהוג פעם נוספת, לרוקן ולמלא. לאחר שלש פעמים יש לרוקן את המים וכעת אפשר להשתמש במכונה בפסח.

© כל הזכויות שמורות לכושרות