את המכשיר יש לנקות היטב חיצונית במטלית לחה.

את הבקבוקים יש להגעיל בכלי מלא במים רותחים (מפני שלפעמים הם עלולים לבלוע חמץ בכיור או במדיח הכלים, וכן יש שמניחים בהם תרכיז).

© כל הזכויות שמורות לכושרות