יש לנקות היטב את כיסא התינוק.

את החלקים שניתן יש להכניס לכביסה.

על מגש התינוק יש לערות מים מקומקום רותח.

© כל הזכויות שמורות לכושרות