ישנו קושי גדול לנקות לחלוטין את נפת הקמח לפסח.

משום כך יש לנער את הקמח הקיים על גבי הנפה, ולכלול אותה יחד עם מכירת החמץ.

© כל הזכויות שמורות לכושרות