מכירת חמץ

הרב אליקים לבנון

מכירת חמץ


ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאֹר בכל גבלך (שמות, י"ג, ז) - שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים (פסחים, ה, ב)

הרוצה למכור חמץ גמור או תערובות חמץ שיש ברשותו, צריך לחתום עד יום חמישי, יג' בניסן, על טופס ייפוי כח והרשאה לרב או למועצה הדתית, למכור את החמץ שברשותו לנוכרי.

לתשומת לב: השטר עליו חותמים הוא ייפוי כח והרשאה למכירת החמץ שתיעשה על ידי הרב, המשמש כשליחו של המוכר. בפועל, מתבצעת המכירה לנוכרי ביום חמישי, י"ג בניסן לפני השקיעה, וביום שישי, י"ד בניסן בבוקר.

בהתאם לכללים לעיל, יש לרכז את החמץ לפני כניסת החג במקומות סגורים ומסומנים, שאפשר יהיה להצביע עליהם בפני הנוכרי הקונה את החמץ.

במכירה אפשר לכלול גם טוסטר שקשה מאוד לנקותו מפירורים, מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים המכילים אלכוהול (שאולי יוצר ממיני דגן) וברכונים (שאולי דבוק בהם חמץ).

איסור אכילת חמץ של ישראל נמשך גם באיסרו חג של פסח, שבת פרשת אחרי מות, שהרי החמץ נמכר לנוכרי ואי אפשר לחזור ולזכות בו אלא במוצאי שבת.

במוצאי שבת פרשת אחרי מות בשעה 20:10, כרבע שעה לאחר צאת השבת, מושלמת העסקה עם הנוכרי והחמץ שנמכר מותר בשימוש.

להלן מכירת חמץ מקוונת דרך הרב אליקים לבנון, נשיא כושרות, באתר כיפה: 

© כל הזכויות שמורות לכושרות