קומקום - יש לנקות את המכשיר היטב מבפנים ומבחוץ, להמתין 24 שעות בלא שימוש, למלא את הכלי במים ולחממם, כאשר המים רותחים יש לערב בהם סבון או סודה לשתיה שיגרמו למים לגלוש החוצה (אין להשתמש במלח לימון ללא הכשר לפסח). יש לנתק את זרם החשמל מיד בגלישת המים מחשש סכנה! קומקום בעל פתח ניקוז שאינו מתמלא, אפשר לסתום את הפתח באמצעות פלסטלינה וכדומה, או לחלופין להרתיח בו מים עד גובה הניקוז, ואת החלק העליון להכניס במהופך לסיר מלא במים מבעבעים.

 

מיחם - ש לנקות את המכשיר היטב מבפנים ומבחוץ, להמתין 24 שעות בלא שימוש, למלא את הכלי במים ולחממם, כאשר המים רותחים יש לערב בהם סבון או סודה לשתיה שיגרמו למים לגלוש החוצה (אין להשתמש במלח לימון ללא הכשר לפסח). יש לנתק את זרם החשמל מיד בגלישת המים מחשש סכנה! במהלך רתיחת המים יש לפתוח את הברז על מנת שגם הוא יוכשר.

יש להגעיל את המכסה בנפרד בתוך כלי מים מבעבעים המונח על האש. 

 

תרמוס - יש לנקות היטב, להמתין 24 שעות בלא שימוש, ולערות לתוכו מים מקומקום רותח.

 

מיחם תרמוס - יש לנקות היטב, למלא אותו במים לגובה מקסימלי ולהרתיח, כשהמים רותחים להוציא כוס אחת מברז המיחם.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות