קומקום ומיחם - יש לנקות את המכשיר היטב מבפנים ומבחוץ, להמתין 24 שעות בלא שימוש, למלא את הכלי במים ולחממם, כאשר המים רותחים יש לערב בהם סבון או סודה לשתיה שיגרמו למים לגלוש החוצה. (במיחם - במהלך רתיחת המים יש לפתוח את הברז על מנת שגם הוא יוכשר).

יש לנתק את זרם החשמל מיד בגלישת המים מחשש סכנה!
במיחם - יש להגעיל את המכסה בנפרד בתוך כלי מים מבעבעים המונח על האש. (מיחם תרמוס, המכסה שלו אינו מתחמם, ואין צורך להגעילו אלא רק לנקות היטב)

 

תרמוס - יש לנקות היטב, להמתין 24 שעות בלא שימוש, ולערות לתוכו מים מקומקום רותח.

 

מיחם תרמוס - יש לנקות היטב, למלא אותו במים לגובה מקסימלי ולהרתיח, כשהמים רותחים להוציא כוס אחת מברז המיחם.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות