כדי להתיר את השימוש בפלטת שבת במהלך הפסח - יש לנקות את הפלטה היטב ולהפעיל אותה כחצי שעה. בכל מקרה ראוי לכסות את הפלטה בנייר כסף עבה בשעת השימוש בפסח, מחשש שנותרו עליה מעט שאריות.
פלטה שבמהלך השנה מחממים עליה חמץ באופן ישיר, כגון: חלות, בורקסים וכדומה, רצוי שלא להשתמש בה בפסח, ואם ישנו צורך גדול - לכל הפחות יש לכסותה בנייר כסף עבה.

 

רשתות לחימום על הפלטה - רשתות המשמשות להנחת מאכלים עליהן בשבת:

אם מניחים עליהן אוכל באופן ישיר - זקוקות לליבון חמור באש עד שיתאדמו.

אם מניחים עליהן רק כלי אוכל - להגעיל אותם בתוך מים מבעבעים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות