שולחנות שמקפידים להשתמש בהם בכל השנה כשהם מכוסים במפה - מספיק לנקותם היטב.

שולחנות שמשתמשים בהם גם בלא מפה, צריך להכשירם כדלהלן:
יש לנקות את המשטח היטב, ולערות ישירות על פני כל השולחן מים מקומקום או ממיחם רותח (לכתחילה יש לערות כשגוף החימום עדיין פועל). למנהג האשכנזים גם לאחר העירוי אין להניח במהלך הפסח סיר חם ישירות על השולחן, ורצוי לכסותו בניילון, נייר כסף, שעוונית וכדומה.

אשכנזים המעוניינים להכשיר את השולחן כך שיוכלו להשתמש בו בפסח כשהוא גלוי - צריכים להכשירו על ידי עירוי של מים רותחים, על גבי אבן או ברזל מלובנים המונחים בצמוד למשטח. יש להקפיד להעביר את האבן או הברזל על פני כל השיש ולערות עליהם. (הכשרה זו אינה מועילה לשולחנות עץ סדוקים שקשה לנקותם מחמץ, ואין להשתמש בהם בלא כיסוי)

© כל הזכויות שמורות לכושרות