הכשרת הסכו"ם תלויה בשימוש שנעשה בו:

סכו"ם ששימש למאכלי חמץ צוננים בלבד (כגון: להגשת עוגות וכדומה) – מן הדין יש לנקותם היטב ואחר כך מותר להשתמש בהם בפסח. אך האשכנזים נהגו להמתין 24 שעות מהשימוש האחרון ולהגעילם
במים רותחים המונחים על גבי האש.


סכו"ם המשמש לחיתוך מאכלים חמים או חריפים – יש להמתין 24 שעות, לנקותו היטב (גם בסדקים), ולהגעילו במים מבעבעים המונחים על גבי האש, או בקומקום בשעה שהוא מבעבע. (את הסכום מותר להכניס אל המים בחצאין, ובלבד שבסופו של דבר כל חלקי הכלי יעברו במים).

סכו"ם משמש גם לעירוב במחבת -לשיטת האשכנזים יש ללבנו באש 'ליבון קל'. לשיטת הספרדים מספיק להגעילו. 
הערה חשובה: כלי חרסינה ופורצלן לא ניתן להגעיל. כלים שאינם כלי מתכת לא ניתן ללבן.

© כל הזכויות שמורות לכושרות