כיצד מגעילים את כלי הסעודה?

הגעלתם של כלים אלו תלויה בשימוש שנעשה בהם:

כלים ששימשו רק למאכלי חמץ צוננים (כגון: כוסות וקנקנים לשתיה קרה, כלים להגשת עוגות וכדומה) - מן הדין מספיק לנקותם היטב. אך האשכנזים נהגו להגעילם במים רותחים המונחים על האש. (כלים שאיחסנו בהם מאכלי חמץ נוזליים 24 שעות, או כוסות המשמשות לשתיה חריפה - צריך להכשירם בהגעלה).


כלים ששימשו להגשת מאכלי חמץ חמים (כגון: מגשים, צלחות, כלים שמגישים בהן דייסה חמה וכדומה) – יש לנקותם ולהכניסם למים מבעבעים המונחים על גבי האש. כלים העשויים מחרסינה או פורצלן אין דרך להכשירם.


קערות ששימשו ללישת חמץ – צריך להגעילן במים רותחים. (במידה ואין אפשרות לנקותן היטב אין להשתמש בהן בפסח). כאשר הן עשויות ממתכת, לשיטת האשכנזים צריך ללבנן באש.

© כל הזכויות שמורות לכושרות