אופן הכשרת הסירים וכלי הבישול לפסח, תלויה בשימוש שנעשה בהם:

סירים ששימשו למוצרי חמץ עם רוטב בלבד -
יש להגעילם בדוד גדול מלא במים רותחים. יש להמתין 24 שעות מהשימוש האחרון לפני ההגעלה ולנקות את הסירים היטב (יש לפרק את הידיות כדי לנקות את מקום החיבור היטב) ובפרט בחריצים, בהטבעת סמל החברה וכדומה. אין צורך לנקות כתמים בלועים שאין בהם ממשות. [סירים או מכסים שיש להם כפל בשוליים שמצטבר בו חמץ, סירים שקשה לפרק את ידיותיהם, או שקשה לנקותם היטב, אחר ההגעלה יש להעביר אש על השוליים והאזורים המלוכלכים].
סירים גדולים שלא ניתן להכניסם לתוך כלי גדול - יש למלא בהם מים על גדותיהם, ובמהלך רתיחת המים לגרום להם לגלוש על דופני הכלי (על ידי עירוב של סודה לשתיה או סבון במים). לחילופין ניתן להכשירם על ידי הנחתם על האש כשהם ריקים עד שיתחממו ביותר (כ15 דקות בערך).


סירים ששימשו למוצרי חמץ יבשים (כגון: איטריות, פתיתים, קוגל, קובנה וכדומה) - יש ללבנם באש עד שיאדימו או יאפירו. [כאשר רוב שימושם של הסירים הללו מיועד למאכלים עם רוטב, לשיטת הספרדים ניתן להקל להכשירם בהגעלה במים רותחים].

 

מכסי הסירים –

את מכסי הסירים יש להגעיל כמו שמגעילים את הסיר, במים רותחים. מכסי זכוכית - יש לנקות היטב את מקום החיבור של הזכוכית למסגרת המתכת. כדי שלא ישאר אפילו לכלוך מועט יש להעביר עליהם אש מועטת ולשרוף את הנותר. (מומלץ לבצע זאת על ידי איש מקצוע כדי שלא לפגוע בזכוכית).

מכסים שרגילים לחמם עליהם חלות, בורקסים וכדומה: לשיטת האשכנזים - ללבנם באש עד שיאדימו או יאפירו, ואם הם עשויים מזכוכית שאין אפשרות ללבנה אין להם תקנה. ולשיטת הספרדים מספיקה הגעלה במים, וכאשר מדובר במכסי זכוכית יש שהתירו אותם בלא הגעלה.

 

ידיות הסירים -
יש להגעילן יחד על הכלי במים רותחים (כאשר הכלי טעון ליבון - אם הן עשויות ממתכת יש ללבנן יחד איתו).


מחבת –

בדרך כלל קשה מאוד לנקות את המחבת היטב לפסח, ולכן יש לשקול אפשרות לייחוד של מחבת חדשה.

לדעת האשכנזים יש ללבנה באש (במחבת טפלון - לא ניתן לבצע זאת, ויש לרכוש חדשה לפסח), ולדעת הספרדים מספיק להגעילה במים רותחים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות