על מנת להגעיל סירים כלי בישול לצורך הפסח יש לעמוד תחילה בכמה תנאים:

1. להמתין 24 שעות מהשימוש האחרון לפני ההגעלה.

2. לנקות את הסירים היטב - לפרק את הידיות כדי לנקות את מקום החיבור היטב, בחריצים, בהטבעת סמל החברה וכדומה. אין צורך לנקות כתמים בלועים שאין בהם ממשות. 

סירים או מכסים שיש להם כפל בשוליים שמצטבר בו חמץ, סירים שקשה לפרק את ידיותיהם, או שקשה לנקותם היטב - יש להעביר אש על השוליים והאזורים המלוכלכים, ובמקום הצורך אפשר להסתפק בפגימתו על ידי התזת מסיר שומנים על החריצים.

 

אופן הכשרת הסירים וכלי הבישול לפסח, תלויה בשימוש שנעשה בהם:

א. סירים ששימשו למוצרי חמץ עם רוטב בלבד - יש כמה אפשרויות להכשירם:

1. להרתיח מים בסיר גדול (אפשר גם סיר חמץ שלא היה בו שימוש 24 שעות קודם לכן). המתינו שהמים יבעבעו, ושמרו עליהם מבעבעים במהלך כל ההגעלה. הכניסו את הסיר אל המים בשעה שהם מבעבעים, הפכו אותו והכניסו את הצד השני שבו אחזתם, כך שבסופו של דבר כל הכלי יעבור בתוך המים הרותחים.

2. סירים גדולים - יש למלא מים על גדותיהם, ובמהלך רתיחת המים לגרום להם לגלוש על דופני הכלי (על ידי עירוב של סודה לשתיה או סבון במים). בנפרד יש להגעיל את ידיות הסיר בתוך מים רותחים, ובמידה ואין אפשרות לנתק אותן מהסיר - יש לערות עליהן מים מקומקום רותח.

3. אפשר להכשירם על ידי הנחתם על האש כשהם ריקים עד שיתחממו ביותר (כ15 דקות בערך). בנפרד יש להגעיל את ידיות הסיר בתוך מים רותחים, ובמידה ואין אפשרות לנתק אותן מהסיר - יש לערות עליהן מים מקומקום רותח.


ב. סירים ששימשו למוצרי חמץ יבשים (כגון: איטריות, פתיתים, קוגל, קובנה וכדומה) - אם רוב השימוש שלהם באופן זה - יש ללבנם באש עד שיאדימו או יאפירו. אם רוב השימוש בהם במאכלים עם רוטב, לשיטת הספרדים אפשר להכשירם כמו באות א, ולשיטת האשכנזים יש להניחם על הגז כרבע שעה כשהם ריקים.

 

מכסי הסירים –

את מכסי הסירים יש להגעיל כמו שמגעילים את הסיר, במים רותחים. מכסי זכוכית - יש לנקות היטב את מקום החיבור של הזכוכית למסגרת המתכת. כדי שלא ישאר אפילו לכלוך מועט יש להעביר עליהם אש מועטת ולשרוף את הנותר. (מומלץ לבצע זאת על ידי איש מקצוע כדי שלא לפגוע בזכוכית).

מכסים שרגילים לחמם עליהם חלות, בורקסים וכדומה: לשיטת האשכנזים - ללבנם באש עד שיאדימו או יאפירו, ואם הם עשויים מזכוכית שאין אפשרות ללבנה אין להם תקנה. ולשיטת הספרדים מספיקה הגעלה במים, וכאשר מדובר במכסי זכוכית יש שהתירו אותם בלא הגעלה.

 

ידיות הסירים -
יש להגעילן יחד על הכלי במים רותחים (כאשר הכלי טעון ליבון - אם הן עשויות ממתכת יש ללבנן יחד איתו).


מחבת –

בדרך כלל קשה מאוד לנקות את המחבת היטב לפסח, ולכן יש לשקול אפשרות לייחוד של מחבת חדשה.

במידה והצליחו לנקות אותה לחלוטין - אם רוב השימוש בה הוא ללא שמן (כגון מחבת טפלון) צריך ללבן אותה באש עד שתתאדם (אין אפשרות לבצע זאת במחבת טפלון).

אם לרוב משתמשים בה עם שמן - לדעת הספרדים מספיק להגעילה במים רותחים. ולדעת האשכנזים יש ללבנה באש עד שתתאדם (במחבת טפלון - לא ניתן לבצע זאת, ויש לרכוש חדשה לפסח), ויש מקלים להעמידה על האש כרבע שעה כשהיא ריקה.  

 

סירי בישול ללא שמן (נינג'ה גריל) - כמה דגמים מסוג זה שבדקנו חייבים בליבון חמור באש עד שיתאדמו, בנוסף ישנו קושי גדול לנקות אותם לחלוטין כולל גופי החימום ויציאות האויר, ולכן יש להמנע מהשימוש בהם בפסח.

 

סו-ויד - יש לנקות היטב את קופסת החימום והמכשיר. למלא את הקופסא במים ולחמם אותה לחום המקסימלי עד שהמים ירתחו ויגלשו. במידה והמכשיר אינו יכול להגיע לרתיחה - יש לחמם אבן או ברזל על האש, להוסיף אותם למים בסוף החימום כך שהמים ירתחו ויגלשו.

על חלקי המכשיר העליונים שמחוץ למים רצוי לערות מים מקומקום רותח במידת האפשר, ולכסות בניילון נצמד למהלך הפסח.

© כל הזכויות שמורות לכושרות