ענבים

ענבים מגידול מסחרי (מהשווקים) - בענבים הגדלים בגידול מסחרי בעל ריסוסים מסודרים, הנגיעות הפנימית בבשר הענב אינה מצויה כל כך, ורק כשישנם ממצאים חריגים, כגון ריקבון או חלקים שחורים, יש לחתוך את בשר הענב ולבודקו.

בשנים האחרונות נמצאה נגיעות חיצונית רבה של אקריות על גבי הענבים והגבעולים. (הריסוסים אינם נותנים פתרון לנגיעות זו). כדי לנקות את הענבים ישנן שתי אפשרויות:

  1. להפריד את הענבים מהגבעול ולשטוף תחת מים זורמים.
  2. לחלק את האשכול לאשכולות קטנים, להשרותם במי סבון למשך כ- 3 דקות, ולאחר מכן לשטוף אותם היטב תחת זרם מים.

יש פוסקים הסוברים שדי בשטיפה טובה של האשכול תחת זרם מים (גם ללא השריה במי סבון), על אף שפעולה זו רק ממעטת את כמות החרקים ואינם מבטיחה את הסרתם.

ענבים מגידול פרטי (מהגינה) - בענבים הגדלים ללא ריסוסים, בנוסף לנגיעות החיצונית (אותה יש לנקות על ידי השריית הענבים כדלעיל), מצויה מאוד נגיעות של תולעים בבשר הענב. נגיעות זו ניכרת בדרך כלל בנקב או נקודה שחורה מבחוץ (בקוטר מילימטר ויותר), גם ריקבון של הענב עלול להעיד על תולעת המצויה בתוכו. משום כך לפני האכילה יש להתבונן בענב, ולוודא שהוא טרי וטוב. בעת הצורך יש לחתוך את הענב ולבדוק את המצב בתוכו.

יש לציין שבענבים רבים מצויות נקודות קטנות על גבי קליפת הענב, נקודות אלו הן חלק ממרקם הקליפה ואינן מהוות סימן לנגיעות.

יין/מיץ ענבים בהכנה ביתית - הענבים נגועים בחרקים רבים. ולכן הם ימצאו גם במיץ שאנו סוחטים. לכן יש שתי אפשרויות:

1. לסנן את המיץ עם מסננת צפופה (150 מיקרון). לקניית מסננת (פילטר ליין) בצפיפות מתאימה לאחר בדיקה של מעבדת כושרות לחץ כאן
2. לנקות את הענבים לפני הסחיטה כפי שכתוב לעיל.

 

 קישורים נוספים


לתוצאות בדיקות חרקים בענבים לחצו כאן


© כל הזכויות שמורות לכושרות