אם הנך מתארח אצל אדם שיש ספק האם דאג להפרשת תרומות ומעשרות כדין, עליך לברר מהו מקורם של הפירות.

באם לא הצלחת לוודא שהפירות נקנו מרשת שיווק בעלת תעודת הכשר - עליך להפריש תרומות ומעשרות.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות