אצות ים

אצות ים נגועות ביותר בטפילים שונים 

רק אדם שלמד ובקיא בבדיקה זאת מותר לבדקם ולאכלם 

הכשרות שישינה ע"ג אצות הים אינה מתייחסת לנושא הטפילים

© כל הזכויות שמורות לכושרות