רימון

לפני השימוש ברימון יש להתבונן עליו באופן חיצוני, ולבדוק אם יש בו נקבים דרכם ייתכן שחדרה תולעת אל תוך הרימון (לעיתים יוצא מהחור נוזל כעין מוגלה), במקרה זה, יש להסיר את החלק הנגוע.
יש המצאות חרקים בכתר הרמון ובאיזור הכתר ולכן יש להסיר את מקום הכתר ולשטוף היטב את הקליפה של הרימון לפני שפותחים אותו.
בעת פתיחת הרימון יש להתבונן ולוודא שהוא טרי וטוב ואין בו ממצאים חריגים. במידה ונמצא חשש לנגיעות, יש להסיר את החלק הנגוע, ולאחר מכן מותר לאכול את שאר הפרי.

 הערה:


נקודות כהות קטנות המצויות על גבי גרגיר הרימון הן חלק ממרקם הפרי ואינן סימן לנגיעות.

 

 תמונות וסרטונים להמחשה© כל הזכויות שמורות לכושרות