רימון

לפני השימוש ברימון יש להתבונן עליו באופן חיצוני, ולבדוק האם יש בו נקבים דרכו יתכן שחדרה תולעת אל תוך הרימון (לעיתים יוצא מהחור נוזל כעין מוגלה). במקרה זה, יש להסיר את החלק הנגוע. 

בעת פתיחת הרימון יש להתבונן ולוודא שהוא טרי וטוב ואין בו ממצאים חריגים, במידה ונמצא חשש לנגיעות יש להסיר את החלק הנגוע, ולאחר מכן מותר לאכול את שאר הפרי. 

 הערה:


נקודות כהות קטנות המצויות על גבי גרגר הרימון, הן חלק ממרקם הפרי ואינן סימן לנגיעות.

 

 תמונות וסרטונים להמחשה© כל הזכויות שמורות לכושרות