במה לכשרות » וציוונו להפריש חלה מן הסופגנייה?

וציוונו להפריש חלה מן הסופגנייה?

הרב משה כץ


תהליך הגאולה אינו שייך אך ורק לעם ישראל ולמצבו, לארצו ולתורתו. הגאולה היא תנועה כלל עולמית, קוסמית המכוונת לתיקון המציאות כולה. המהלך הגדול והמופלא הזה כולל בתוכו מודעות לכל הקשור לתזונה ולבריאות הגוף - "תשובה גופנית" שאליה אנו חותרים.

אבל איך זה קשור לפינה של הלכות כשרות?

בשנים האחרונות התחדשה האופנה של הימנעות מאכילת מאכלים מטוגנים בשמן. וכמובן, לכבוד חג החנוכה חפצות אימהות רבות לתת לילדיהן ולבעליהן סופגניות "בריאות".

ומה היא אותה סופגנייה "בריאה"?

סופגנייה אפויה במקום סופגנייה מטוגנת (והמהדרין בבריאות מעדיפים שתהיה מקמח מלא).

התחדשותן של הסופגניות האפויות מעוררת דיון הלכתי מעניין ויש לה השלכות לעניין הפרשת חלה.

כדי לברך על הפרשת חלה צריכים להתקיים מספר תנאים:

1.  כמות קמח של 1.666 ק"ג ומעלה (יש נוהגות לברך כבר מכמות של 1.550 ק"ג, ויש המברכות רק על כמות של 2.456 ק"ג).

2.  המאכל צריך להיות דבר שניתן "לקבוע עליו סעודה", כלומר דבר "מאפה" ולא דברי מזונות מבושלים כמו אטריות או דייסה.

בשל כך, נוצר הבדל בין הסופגנייה המטוגנת (כשהיא מבושלת בשמן עמוק) לבין הסופגנייה האפויה. כשמכינים בצק עבור סופגנייה אפויה - מפרישים ממנו חלה ומברכים על ההפרשה. לעומת זאת, כשמכינים בצק עבור סופגנייה מטוגנת - מעיקר הדין אין חייבים להפריש חלה כלל, אולם למעשה, אנו מחמירים ומפרישים חלה גם מהבצק הזה אך בלי לברך על ההפרשה (כמובן, כשהבצק הוא בכמות קמח המתחייבת בהפרשה, כמובא לעיל).

 

לכן, כשתכיני סופגניות בריאות בכמות גדולה, תזכי בעז"ה לברכת ארצית של בריאות טובה לכל המשפחה, ולברכה משמיא על קיום מצוות הפרשת החלה.

נזכה כולנו לגבורת המכבים המתעוררת בחודש כסלו ומכוחה יושפע עלינו לכל השנה.

 

מצורפת טבלה המסכמת את דיני הפרשת חלה (מברכים בהתאם לכמות הבצק, כמובא לעיל):

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות