תירס (קלחים)

בבדיקה של קלחי תירס רבים נמצא כי על אף שמבחוץ נראה הקלח טרי ונקי, ישנם חרקים רבים שמסתתרים בין הגרגירים בסמוך אל הקלח, משום כך גם שטיפת הקלח אינה מועילה, ואין להשתמש בקלחי תירס שלמים, אלא במקרה שהם משווקים תחת כשרות מהודרת המציינת בגידול מיוחד ללא חרקים.

למותר לציין שהאגדה הטוענת שבהבהוב הקלח על גבי האש קופצים החרקים אל מותם - אינה נכונה.

החרקים אינם נכנסים אל תוך הגרעינים עצמם, ולכן אם מעוניינים להפריד את הגרעינים מהקלח ולאוכלם - הדבר מותר, אך יש להניח את הגרגרים במסננת (שנקביה קטנים מעט מגרגרי התירס) ולשטוף תחת זרם מים לפני השימוש. מותר לבשל את הקלח ורק לאחר מכן לפרק את הגרעינים ממנו ולשוטפם.

© כל הזכויות שמורות לכושרות