שומר (ראש)

בחיבורי הגלדים שבראש השומר מצויים חרקים רבים. משום כך יש להפריד תחילה את כל הגלדים (כאשר חותכים את תחתית השומר הגלדים מתפרקים בקלות) ולשטוף היטב תחת זרם מים. 

אין לאכול את השומר חתוך לפרוסות (שהמבנה שלהן כעיגול בתוך עיגול), משום שמבנה הגלדים גורם שהחרקים נותרים ברווחים שביניהם אף אחרי שטיפה.

כאשר מוגשות לנו פרוסות שומר או שומר בצורת מניפה, סימן הוא שהשומר לא עבר נקיון כראוי ואין לאוכלו.

 תמונות וסרטונים להמחשה


© כל הזכויות שמורות לכושרות