מידע והלכה » שבת » הלכות הפסקת חשמל ושלג בשבת

הלכות הפסקת חשמל ושלג בשבת

מו"ר הרב אליקים לבנון


הלכות הפסקת חשמל בשבת

שאלה:

1)      במקרה של הפסקת חשמל בשבת, האם מותר להתקשר לחברת החשמל כדי ליידע אותם על התקלה?

2)      האם מותר להשתמש בחשמל, פלטה, תנור חימום, תאורה כאשר החשמל חוזר?

3)      האם מותר לנתק או לחבר מכשיר חשמלי בעת ההפסקה?

 

תשובה:

1)      בדרך כלל, חברת החשמל מזהה על מסכי המחשב שיש תקלה, והיא פועלת לתיקון, גם בשבת. לעיתים, כאשר יש תקלה נדירה או מקומית, התקלה אינה מזוהה על ידם.

       לכן: אם רואים שיש נסיונות  לחבר את המערכת, למשל, הבזק לשניה, ושוב הפסקה, ברור שהדבר ידוע ואין להתקשר.
אם תוך חצי שעה לא רואים תגובה או נסיון לתקן, האחראי על כך בישוב, צריך להתקשר וליידע.

2)      כל ציבור, יש בו צורך חיוני לחשמל. כיום אנו תלויים כמעט לחלוטין בחסדי אספקת החשמל. יש תינוקות או מבוגרים או חולים, אשר מופעלים בביתם מכשירי חשמל חיוניים לבריאותם. לכן, כל הפסקת חשמל יש בה חשש פיקוח נפש, ממילא מותר לעובדי החברה לתקן את התקלה. מבחינתנו, כתושבים, זה מוגדר: "השוחט לחולה בשבת" (סימן שיח,ב) והדין: מותר לבריא. כלומר, מותר ליהנות מהחשמל.

       גם תבשילים אשר עמדו על הפלטה, והצטננו בהפסקה, מותר ליהנות מהם אח"כ כשהתחממו.
גם מיחם חשמלי שהצטנן והתחמם שוב כאשר חזר החשמל – מותר להינות מהמים החמים.

3)      בעת ההפסקה ודאי מותר לנתק מכשיר חשמלי, כדי שלא ידלק. מי שדרוש לו עוד תנור וכד', יכול אפילו לתקוע בשקע, או להדליקו בעת ההפסקה, מאחר שלא ברור שהחשמל יחזור בכלל. אם חזר החשמל, התנור מותר בשימוש.

 

הלכות שלג בשבת

1)      שלג,  כמו מי גשמים, אינו מוקצה, ומותר לשימוש בשבת.

2)      אם רוצים להמיסו, כדאי לעשות זאת בתוך כלי עם מים.

3)      אסור לבנות בובת שלג בשבת,  הואיל וזה כעין בונה, גם כדורי שלג אסור לכדר בשבת.

4)      מותר להרים חופן שלג,  בלי להדקו,  ולזורקו,  לשמחת לב הילדים ( והמבוגרים... )

© כל הזכויות שמורות לכושרות