קשיו

מאד נגוע ולכן יש להתבונן היטב היטב על גבי ובתוך השקית לפני הקניה. כאן אנו מחפשים כורים, סימני כירסום ריקבון וכו'. אם מתגלה אחד הסימנים הללו אין לקנות את הקשיו.

בזמן האכילה יש להתבונן היטב על כל קשיו וקשיו. נכון וראוי לפתוח כל קשיו לפני האכילה ובפרט קשוי עם פתח פתוח.


© כל הזכויות שמורות לכושרות