אגוז קשיו

הנגיעות באגוזי הקשיו מצויה מאוד. 

התולעים המצויים בקשיו אינם חודרים לתוך בשר האגוז אלא מצויים בין שני חצאיו, לכן יש לחצות כל קשיו לפני האכילה ולהתבונן בתוכו, בדגש על אלו שבקצה שלהם ישנו פתח פתוח. 

במידה ונמצאו לכלוכים או חרקים בתוך הקשיו, אפשר להסיר אותם ולאוכלו.

 

כאשר הקשיו מיועד לטחינה (טחינה גמורה, לממרח וכדומה) - די לבדוק מדגם מכלל האריזה: 5–6 אגוזים משלושה מקומות בתוך האריזה, לפי ההוראות לעיל. במידה ונמצאו נקיים, מותר להשתמש בשאר האריזה לטחינה בלא בדיקה. אם נמצאו נגועים, יש לבצע את הבדיקה על כל האגוזים.

 הערה:


כדי להמנע מנגיעות מומלץ כבר בעת הקניה יש להתבונן באריזה ולבדוק האם רואים קורים, סימני כירסום ריקבון וכו'. סימנים אלו מעידים בסבירות גבוהה על נגיעות באריזה, ובמידה ונמצאו יש להמנע מרכישתה.
ברכישה בתפזורת - יש להתבונן היטב על האבקה בשעה ששופכים אותה מהמיכל הפתוח אל השקית. 

 

 תמונות וסרטונים להמחשה© כל הזכויות שמורות לכושרות