בוטנים אמריקאים

יש להתבונן בשקית בזמן הקניה. לא כדאי לרכוש שקית שבתוכה פירורים או חלקיקים קטנים רבים.

חברות טובות משתמשים בבוטנים אמריקאים מטיב מעולה ויש לרכוש דווקא מאותה חברות ולכן אין צורך לבדקם לפני האכילה. אבל בכל מקרה של ספק לגבי טיב הסחורה יש לחצות חלק מהבוטן ולבדוק האם הם נקיים בפנים. ואם כן ניתן לאכול את השאר בלא בדיקה נוספת.

© כל הזכויות שמורות לכושרות