פטל אדום (RASPBERRY)

זה פרי נגוע מאוד, ונקיונו קשה מחמת מבנה הפרי המאפשר מקומות מסתור רבים לחרקים, במיוחד בחלל הפרי.

פרי מגידול מסחרי - יש להשרותו במים עם סבון במשך כשלוש דקות. לאחר מכן יש להוציא את הפרי ולהתבונן האם נותרו חרקים במים. במידה ונמצאו חרקים במים יש לחצות כל פרי והתבונן בפנים. בנוסף, לפני האכילה יש להתבונן בתוך הגומות ובאזור העוקץ. כדאי לחצות מספר פירות ולהתבונן בתוכם.

בדרך דומה יש לבדוק פרי מגידול ביתי שאינו מרוסס, אך במקרה זה חובה לחצות כל פרי ולבודקו לפני האכילה.

אין לטחון פטל שעליו מסומן 'לטחינה בלבד', מחמת ביטול איסור לכתחילה, ומפני שבדרך כלל לא כל החרקים נטחנים. להרחבה ראו כאן

© כל הזכויות שמורות לכושרות