פטל אדום

נחלקו הפוסקים כמו בפסיפלורה, לעניין חיוב ערלה ולעניין הברכה עליו ("בורא פרי העץ/האדמה").

הפרי נחשב נגוע מאוד מחמת מבנה הפרי המאפשר מקומות מסתור רבים לחרקים, במיוחד בחלל הפרי. פרי מגידול מסחרי יש להשרותו במים עם סבון (ביחס של כפית סבון כלים לליטר מים) למשך כשלוש דקות. יש להוציא את הפרי להתבונן במים. בנוסף, לפני האכילה יש להתבונן בכל פרי וכדאי לחצות מספר פירות ולהתבונן בתוכם.

בדרך דומה יש לבדוק פרי מגידול ביתי, אך כאן יש לחצות כל פרי ולבודקו לפני האכילה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות