אבקת מרק

כמעט תמיד נקי. יש להתבונן קצת בזמן פתיחת השקית ושפיכת האבקה לתוך התבשיל.

נגיעות נוצרת בדך כלל בגלל אחסון לא נאות, כגון: במקום חם או חשוף לשמש או בשקית פתוחה.

.לכן, יש להקפיד שהאחסון יהיה בשקית או בצנצנת סגורה היטב המונחת במקום קריר ומאוורר

© כל הזכויות שמורות לכושרות