אבטיח

האבטיח עצמו אינו נגוע בחרקים.

כשהוא מיובש או מסוכר הוא מאד מתוק ודביק, ומהווה משיכה לחרקים וזבובים שונים שעלולים להדבק עליו. משום כך לפני האכילה ראוי להתבונן עליו ולוודא שלא דבוקים בו חרקים חיצוניים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות